5 Jan —

Symbid en Ilfa maken durfkapitaal crowdfunding volwassen

Rotterdam - 14/11/2017 - www.symbid.nl
Crowdfunder Symbid verzwaart haar zorgplicht richting investeerders onder MiFID regulering.

Vanaf heden gaat Symbid opereren onder de MiFID regulering als verbonden agent van financieringsspecialist ILFA. Dit is een belangrijke stap in de markt voor durfkapitaal crowdfunding waar steeds hogere eisen zullen worden gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening. Crowdfundingplatform Symbid en ILFA kondigen hiertoe vandaag een samenwerking aan. ILFA is een onafhankelijke specialist op het gebied van financiële vraagstukken en beschikt sinds 2013 over een vergunning als Beleggingsonderneming. Als zodanig staat ILFA onder toezicht van de AFM en DNB. Door deze samenwerking verzwaard Symbid haar zorgplicht richting crowdfunding investeerders. Door de crowdfundingkennis van Symbid en de brede kennis en ervaring van ILFA op het gebied van bancaire en alternatieve financiering, wordt de dienstverlening zowel procesmatig als inhoudelijk uitgebouwd.

 

Professionalisering durfkapitaal crowdfunding

Nu steeds meer business angels investeren via durfkapitaal crowdfunding groeien ook de eisen die worden gesteld aan de dienstverlening. Door de samenwerking met ILFA zet Symbid in een kort tijdsbestek een aantal belangrijke stappen in het verder professionaliseren van de organisatie en bijbehorende processen. Investeerders die via Symbid investeren in bedrijven, zullen merken dat de zorgplicht wordt verzwaard. Een volgende stap zal begin januari 2018 volgen als Symbid als verbonden agent samen met ILFA de overstap maken naar het nog uitvoeriger toezichtkader van MiFID II. De meeste andere crowdfunding platforms in Nederland opereren onder een ontheffing en vallen daarmee onder veel lichter toezicht.

 

Korstiaan Zandvliet, oprichter van Symbid, legt uit: “Als specialist op het gebied van durfkapitaal crowdfunding willen we voorop blijven lopen. In ILFA hebben we een sterke, ervaren partner gevonden die al ruim 20 jaar bedrijven en instellingen begeleidt bij complexe financieringsvraagstukken en sinds 2013 opereert onder MiFID. Door deze samenwerking kunnen we durfkapitaal crowdfunding verder professionaliseren.”.

 

Irma Langeraert, directeur van ILFA, denkt dat de markt voordeel zal hebben van de samenwerking: “De voordelen die voor veel organisaties zullen ontstaan door het naadloos combineren van verschillende vormen van financiering, is groot. Het bundelen van de expertise van Symbid en ILFA zorgt dat dit mogelijk wordt, ook voor kleinere organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat veel investeerders en ondernemers de vruchten zullen gaan plukken van deze verdere professionalisering van de crowdfunding markt.”.

 

Kwaliteit boven kwantiteit

Waar het in de crowdfunding markt steeds vaker lijkt te gaan over volume en de snelheid waarmee campagnes worden gefinancierd, geloven Symbid en ILFA dat de kwaliteit bij durfkapitaal crowdfunding uiteindelijk veel belangrijker is. Zandvliet licht toe: “Een ondernemer die een aandeel in zijn onderneming verkoopt, verwacht hoogwaardige dienstverlening om zo de juiste investeerders aan te trekken. Investeerders gaan niet in een paar minuten beslissen of ze aandeelhouder willen worden in een bedrijf. Ze zitten er immers voor enige tijd aan vast en willen dus een onderneming kiezen waar ze echt in geloven.”

 

De juiste oplossing voor elke investeerder en ondernemer

Symbid begon in 2011 als één van de eerste durfkapitaal crowdfunders ter wereld en heeft sindsdien altijd gestreefd naar het bieden van een optimaal aanbod voor ondernemers en investeerders. Symbid biedt daarom twee vormen van durfkapitaal crowdfunding: (1) Aandelen crowdfunding waarbij investeerders direct aandeelhouder worden in de onderneming waarin ze investeren. (2) Crowdfunding via een converteerbare obligatie waarbij de investering in eerste instantie een obligatie is die op een later moment kan worden omgezet naar een aandeel in het bedrijf. Zandvliet: “Afhankelijk van de situatie van de onderneming hebben ondernemers voorkeur voor één van beide oplossingen. Hetzelfde geldt voor investeerders. Wij willen onze klanten zo goed mogelijk bedienen met het product dat aansluit bij hun behoefte. Doordat we beide producten kunnen aanbieden, hebben we een unieke positie in de markt.”

 

De juiste oplossing voor elke investeerder en ondernemer

Om ervoor te zorgen dat investeerders zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de investeringsmogelijkheid zal Symbid bij nieuwe crowdfunding campagnes ook het verplichte standaard Informatiedocument, zoals dit door de AFM is ingesteld, verstrekken. Een aantal campagnes die al voor de wijziging van start zijn gegaan en zich nu in de laatste dagen van de crowdfunding campagne bevinden, worden niet aangepast. Dat betekent dus een overgangsperiode van enkele dagen waarin nog enkele campagnes volgens de oude opzet worden afgerond. Terwijl alle nieuwe campagnes volgens de nieuwe aanpak worden geplaatst, zoals Symbid en ILFA zijn overeengekomen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM).