Idea-equity-label
Equity
This is an equity investment opportunity. Through equity crowdfunding you can invest in a start-up or small business and profit from growth in the value of the business.
Billboard_bovenbeeld2 Play
Medium_thumb_update_thumb_jack_stroeken_pasfoto
Jack STROEKEN team 11
Jack STROEKEN Amsterdam, NL

EKOMENU Food for Health

Een hard groeiend platform dat gepersonaliseerde menu's levert afgestemd op leefstijl, allergie of aandoening. € 2 mio omzet in 2018 een verdubbeling tov 2017

$364,859 gefinancierd
104%
$349,326
Minimum doelbedrag
€500.000 8.5%
Maximum doelbedrag Aandelen
Small_thumb_update_thumb_jack_stroeken_pasfoto EKOMENU Food for Health
INNER CIRCLE
Het concept

'Ieder mens is anders en iedereen verdient toegang tot een gezonde leefstijl'

Ekomenu is ervan overtuigd dat gepersonaliseerde en biologische voeding een essentiële voorwaarde is voor een uitgebalanceerde, gezonde leefstijl en het voorkomen van overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Ekomenu is uniek als aanbieder van gepersonaliseerde maaltijdboxen op basis van leefstijl, dieet, allergie of een aandoening. Ekomenu bezorgt thuis in heel Nederland en België (Vlaanderen) en heeft al bijna 1 miljoen maaltijden geleverd.


'Changing food behaviour'

Het probleem: we eten onszelf ziek. Het resultaat: 5 miljoen mensen met een chronische aandoening in Nederland, met als belangrijke oorzaak ons eetpatroon en boodschappengedrag. 'Het is in de supermarkt moeilijk om heelhuids de kassa te halen.'


'Your healthy lifestyle is just one click away'

De oplossing: Een flexibel lidmaatschap op Mijn Persoonlijk Menu waarmee consumenten genieten van heerlijke recepten en werken aan een verantwoorde leefstijl. Ekomenu levert de consument een gepersonaliseerd menu met heerlijke 30-minuten recepten, 100% biologische ingrediënten en persoonlijke ondersteuning. Daarbij kan de klant aanvullend kiezen voor fruitpakketten, kant en klare maaltijden en nog te introduceren soep-, lunch- en ontbijtpakketten. Additioneel kan Ekomenu voedingskundig advies verzorgen, zelftesten (bloedwaarden, DNA, intoleranties) en challenges/programma's (bijv. afvallen) aanbieden.


'Food for health partnerships'

Ekomenu biedt met Mijn Persoonlijk Menu een totaaloplossing aan zorgverzekeraars, organisaties en bedrijven actief met vitaliteit, artsen, leefstijl-coaches en personal trainers die voeding willen opnemen in hun programma. Ekomenu ontwikkelt nieuwe leefstijlen, op basis van wetenschappelijke inzichten vanuit haar samenwerking met partners zoals TNO, Wageningen Universiteit, Diabetes Fonds. Ekomenu heeft een unieke leefstijl-, recepten- en ERP-platform ontwikkeld geschikt voor verdere (internationale) uitrol.


'Let food be thy medicine'

Er ontwikkelt zich de komende 5-10 jaar een grote markt van naar schatting 1 miljard euro voor innovatieve food en health oplossingen die leiden tot gezond koop- en eetgedrag. Zowel bij mensen die een eigen eetpatroon volgen, bij overgewicht en bij behandeling van diabetes type 2, reuma, hart en vaatziekten, nieraandoeningen en andere aandoeningen met wetenschappelijk bewezen werking. Ekomenu is de enige aanbieder die voorlichting, recepten en content koppelt aan levering van alle benodigde boodschappen en een diepgaande relatie met de klant. Alleen zo kan een gezonde routine worden gerealiseerd.


'Voor hetzelfde geld eet je biologisch'

Ekomenu kiest voor 100% biologische ingrediënten, dus zonder kunstmatige toevoegingen, E-nummers en bestrijdingsmiddelen. Ekomenu is SKAL gecertificeerd.


'Bewezen succesvol'.

De afgelopen 2 jaar heeft Ekomenu bewezen dat het concept werkt en dat het zowel economisch als maatschappelijk grote potentie heeft. Om te groeien zoekt Ekomenu financiering. Investeer mee in een gezonde toekomst!Samenvatting uitgevende instelling

Introductie op het informatiedocument. Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op het bestuderen van het gehele informatiedocument, inclusief de bijlagen.

 • Uitgevende instelling: Ekomenu B.V.

 • Website uitgevende instelling: https://www.ekomenu.nl/ en https://www.ekomenu.be/

 • Soort uitgifte: aandelen (voor investeerders met interesse voor grotere bedragen is ook een aandelen investeringspropositie beschikbaar)

 • Omvang uitgifte: minimum opbrengst €300.000 en maximum opbrengst €500.000


 • Minimale deelname: €500,-

 • Gebruik van de gelden: Investeringen in marketing campagnes, ICT en business development

 • Risicoprofiel: Hoog (Risicoprofiel Hoog omdat het bedrijf wordt aangemerkt als een Groeier, klik hier voor meer informatie over de definitie van het risicoprofiel)

 • Symbid kosten voor uitgevende instelling: 3-6% success fee (Excl. BTW)

 • Symbid kosten investeerder: 1% administration fee (Excl. BTW)

 • Doelgroep uitgifte: retail investeerders

 • Verwacht rendement: Niet vast, afhankelijk van prestatie uitgevende instelling

Voor elke succesvolle uitgifte van aandelen aangeboden via Symbid Coöperatie U.A. wordt er voor de investeerders een nieuwe investeringscoöperatie opgezet, één per uitgevende instelling.

Unique Selling Points

 • Food for Health platform voor health partners
 • Mijn Persoonlijk Menu met 12 leefstijlen en voldoende recepten voor 3-7 avondmaaltijden
 • Allergenen alert (24)
 • 100% biologisch voor hetzelfde geld
 • Diabetes menu, uniek i.s.m. Diabetes Fonds/DVN.
 • Gratis voedingsadvies, challenges, educatie
 • Aanbod 'zelftesten'
 • Naast thuisbezorging ook afhaalmogelijkheid
 • Partnership met Udea/ Ekoplaza


Verdienmodel

Ekomenu heeft bewezen direct al omzet en marge te kunnen genereren. De ontwikkeling van de life time value van de klant is en de verhouding tussen life time value en cost of acquisition is positief. De organisatie is mede dankzij slimme automatisering zeer schaalbaar.

Tot nu toe bereikt

 • In 2018 is ruim €2 miljoen omzet gerealiseerd
 • Al bijna 1.000.000 maaltijden geleverd
 • Ekomenu heeft ruim 2.000 actieve klanten
 • Database met meer dan 1.000 nutritioneel en financieel uitgebalanceerde recepten.
 • Er zijn reeds veel partnerships gerealiseerd via ons Food for Health platform. Deze dragen bij aan autoriteit, bekendheid en verkoop in Nederland en België.
 • Als beste getest.
 • Beluister oprichter Jack Stroeken in deze Podcast BNR.
 • Beluister oprichter Marjolein de Vlaam bij RTL koffietijd.Benodigde investering en gebruik van het geld

Met de minimale opbrengst van €300.000 kunnen we investeren in:

 • Marketing campagne: €130.000, boven op de reguliere marketinguitgaven.

 • ICT: €120.000 voor website, mobile app, services en ERP;

 • Ontwikkelen partnerships: €50.000 te besteden aan business development en acquisitie partners.

De succes fee te betalen aan Symbid zal voldaan kunnen worden uit de reguliere kasstromen. De directie verwacht met de financieringsronde van €300.000 het plan voor het 2019 goed te kunnen uitvoeren. Er is reeds een aantal investeerders gevonden voor deze ronde.

Daarnaast werkt de directie aan de werving van een aanvullende €500.000 financiering om de ontwikkeling van Ekomenu te kunnen versnellen, zogenaamde fase 3 in de marktontwikkeling. De additionele gelden van de maximale opbrengst zullen dan ook als bijdrage aan deze ontwikkeling besteed gaan worden.


Voor de investeerder: additionele incentives, dividendbeleid en exit-beleid

Additionele incentives voor investeerders

Wij hebben vanuit Ekomenu een aantal interessante additionele incentives te bieden aan investeerders:

 • Vanaf € 500 investering: Terugkerende korting van 5% op Mijn Persoonlijk Menu gedurende 1 jaar (waarde-indicatie €175) 
 • Vanaf €1.000 investering: Terugkerende korting van 10% op Mijn Persoonlijk Menu gedurende 1 jaar (waarde-indicatie €350) 

 • Vanaf €2.500 investering: Terugkerende korting van 15% op Mijn Persoonlijk Menu gedurende 1 jaar (waarde-indicatie €525) 
 • Vanaf €5.000 investering: Terugkerende korting van 20% op Mijn Persoonlijk Menu gedurende 1 jaar (waarde-indicatie €700) 
 • Vanaf €10.000 investering: Terugkerende korting van 30% op Mijn Persoonlijk Menu gedurende 1 jaar (waarde-indicatie €1.050)


Dividendbeleid

Ekomenu heeft als doel - op termijn - haar Aandeelhouders een adequaat dividend uit te keren. Intentie is om 30% eigen vermogen op te bouwen en daarboven dividend-beleid toe te passen. Bij de hoogte van het dividend houdt de Vennootschap naast het bepaalde in artikel 2:216 BW rekening met de vrij uit te keren bedragen gebaseerd op de eigen kasstromen, kapitaalpositie, de geplande investeringen komende jaar/jaren blijkend uit het budget en hetgeen over het uitkeren van dividend bepaald staat in de Statuten.


Exitbeleid

Ekomenu richt op een uiteindelijke verkoop voor een transactieprijs die aanzienlijk hoger is dan dat je als aandeelhouder betaald hebt. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid aan investeerders – bij een exit - om hun aandelen te verkopen gebaseerd op een ‘fair market value’ welke een bonafide derde bereid is te betalen. Als exit mogelijkheden zijn er verschillende (tussentijdse) scenario's mogelijk waarbij men uit kan stappen door verkoop van (een deel van de) aandelen:

 • Exit bij een Serie A, Serie B en/of Serie C investering;

 • Exit bij verkoop aan een (grote internationale) partij in de food-, health of med-tech branche;

 • Exit bij verkoop van een (meerderheids)belang aan een private equity partner.

Daarnaast, indien verkoop aan een derde niet zou plaatsvinden, hebben toetredende aandeelhouders het recht na 7 jaar (een deel) van hun aandelen te verkopen aan Ekomenu BV tegen bepaalde voorwaarden (50% vergoeding bovenop gedane investering bij voldoende winst).

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de genoemde rendementen of een exit via de genoemde partijen gerealiseerd zullen gaan worden in de toekomst. 


Risico's

Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten.

 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden.

 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden.

 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is.

 • Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling.

 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming.

Bedrijfsspecifieke risicofactoren

 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden.

 • Groei en verkoop via marketing is afhankelijk van de impact van de verschillende beschikbare kanalen.

 • Distributie is een risico in de vorm van de knelpunten in de last mile transport.

 • ICT als kernproces is een potentieel risico, momenteel dient de website vernieuwd te worden. 

Product specifieke risico’s bij investeren in aandelen

 • Verlies van kapitaal investering eigen vermogen

De meeste startups falen, en als investeerder in het eigen vermogen van een bedrijf op het platform is het waarschijnlijker dat men al het geïnvesteerde kapitaal verliest dan dat men geld terug verdient of zelfs winst maakt. Het is daarom verstandig niet meer te investeren op het platform dan men zich kan permitteren te verliezen zonder de levensstandaard te moeten verlagen. Wij ontraden iedere investeerders dan ook sterk om met geleend geld te crowdfunden of te investeren.

 • Liquiditeit van investering in eigen vermogen

Elke investering in eigen vermogen die een investeerder doet op het platform dient men als zeer illiquide te beschouwen. Er is geen markt voor het verkopen van de aandelen van een privaat bedrijf. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelen van het bedrijf te verkopen zijn totdat het bedrijf de aandelen op een publieke markt gaat verkopen of het gehele bedrijf wordt overgenomen. Zelfs voor een succesvol bedrijf is het echter onwaarschijnlijk dat een beursgang of volledige verkoop plaats zal vinden binnen een paar jaar nadat een investeerder heeft geïnvesteerd in het bedrijf.

 • Zeldzaamheid van dividenden bij start-ups

Startups betalen zelden dividend uit. Dit betekent dat als een investeerder investeert in het eigen vermogen van een bedrijf op het platform, dat het ondanks eventueel succes onwaarschijnlijk zal zijn dat men geld terug verdient via dividend of andere winstuitkeringen. Eventuele winst zal gemaakt moeten worden via verkoop van de aandelen van het bedrijf. Zelfs voor een succesvol bedrijf is het onwaarschijnlijk dat dit plaats zal vinden binnen een paar jaar nadat een investeerder heeft geïnvesteerd in het bedrijf.

 • Verwatering bij toekomstige financieringsrondes

Bij elke investering in eigen vermogen die via het platform verkregen wordt, kan verwatering optreden. Dit betekent dat als het bedrijf additioneel kapitaal ophaalt in een latere fase, het opnieuw aandelen van het bedrijf uitgeeft aan nieuwe investeerders. Op deze manier vermindert het percentage aandelen per investeerder in het bedrijf. Deze nieuwe aandelen zouden ook een zeker preferent dividendrecht, resultaten uit verkopen of andere rechten kunnen bevatten die in het nadeel van de investeerder werken. Een investering kan ook verwateren door het uitgeven van aandelenopties aan de medewerkers, de leveranciers of andere partijen verbonden aan het bedrijf.

Update_thumb_jack_stroeken_pasfoto
Jack Stroeken
Founder en directeur Ekomenu

Ekomenu gestart omdat ik ervaren heb dat voedingsadvies en voorlichting niet voldoende zijn. Gewerkt bij Innovaction - strategie & innovatie (founder), GroentenFruit Bureau (directeur), beebox (dir-partner). Voormalig voorzitter Slow Food Nederland, NIMA FAM. Register marketeer.
Food top 100 2018. Rabobank: '1 of 7 Dutch food influencers you should know'. Opleiding: MsC Plant Science Wageningen UR

Update_thumb_marjolein_de_vlaam_pasfoto
Marjolein de Vlaam
Founder, directeur en chef Ekomenu

Ekomenu gestart om families gezonder te laten eten, in verlengde van Wereldeters (Kookboek van het Jaar) & Wereldeters-kindermenu’s bij Van der Valk (NL, DL, Be). Ervaring foodboxen opgedaan bij Beebox (chef). Gewerkt bij uitgeverij (Sanoma, NRC, FD), chef bij beebox (Willem en Drees). Culinair schrijver.
Fair Trade ambassadeur. Gast-chef. Opleiding Fontys University - communicatie.

Update_thumb_groentekok_frank_fol
Frank Fol
Chef, De Groentekok®

Auteur van meer dan 20 kookboeken en culinair celebrity. voorzitter Belgische Mastercooks. Founder Were Smart. Co-founder Doozo (nu Ekomenu). Europa's nr 1 Groentekok®. Organisator Beste Groenterestaurant. TV-programma MondFol op Eén, begeleider olympisch team België. Gedurende 16 jaar topchef van zijn restaurant Sire Pynnock te Leuven. Filosofie "DENK GROENTEN! DENK FRUIT!".

Update_thumb_mara_klein
Mara Douma
Diëtist

Afgestudeerd in health promotion en dietitiek. Ervaring opgedaan als praktiserend diëtist bij consumenten. Ervaring op gedaan bij Allerhande. Sinds 2 jaar werkzaam bij Ekomenu als diëtist en verantwoordelijk voor leefstijlen, nutriënten en begeleiding team voedingskundigen.

Update_thumb_doris
Doris van Helvert
Marketing

Opgeleid in Food, innovation & design. Bij Ekomenu vanaf de start erbij. Als marketeer verantwoordelijk voor de samenwerking met marketing- en webbureau. Growth hacker. Spin in het web en team builder.

Update_thumb_schijf
Herbert Schijf
Operations

Bij Ekomenu verantwoordelijk voor operations, inkoop, fulfillment. Afkomstig van Streekbox. Sinds 2010 actief in online Food. Bij Newco Food Retail en “Smaak.NL” verantwoordelijk voor logistieke en operation. Daarvoor grafische achtergrond bij reclamestudio’s, De Wild Signing en bij Van Straaten BV.

Update_thumb_cinette
Cinette Wassing
Customer support

Cinette leidt het customer support team. Verantwoordelijk voor back office. Carrière gemaakt bij de Rabobank, met name op gebied van corporate communicatie en ledencommunicatie. Keeps customer smiling.

Update_thumb_bart_rutgers
Bart Rutgers
Director Finance / Business Control

Finance and business control bij Ekomenu. Ondersteuning directie bij strategie, financieringsvraagstukken, aandeelhouderszaken & contacten met aandeelhouders en stakeholders. 35 jaar in het vak, o.a. bij WissemaGroup. Sparringpartner voor DGA’s en ondernemers. Strategie, corporate finance and recovery specialist. Informal investor.

Juridische structuur

De uitgevende instelling is Ekomenu BV, opgericht op 20 mei 2016 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 66074304. Het adres van de uitgevende instelling is Doornhoek 4040, 5465 TD Veghel. De website van de uitgevende instelling is https://www.ekomenu.nl/.

Contactpersoon: Jack Stroeken, jstroeken@ekomenu.nl

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Marjolein de Vlaam en Jack Stroeken.Personele ontwikkeling

Ekomenu verwacht in 2019 uitbreiding met 2 medewerkers (excl. klantenservice): marketing, partnerships, ICT & datamanagement in de komende 3 jaren. Voor de te realiseren omzet per jaar zijn de aantallen te werven klanten berekend, de gemiddelde verblijfduur van klanten, de gemiddelde life time value en de gemiddelde wervingskosten per klant. Dit is gebaseerd op de ervaringen opgedaan in de eerste twee jaar bij Ekomenu, dus realistische kengetallen. 

Het product

Ekomenu biedt iedereen een persoonlijk menu aan met recepten en alle benodigde ingrediënten voor de warme maaltijd voor 3-7 dagen. Van vega tot gluten-vrij en van koolhydraatarm tot diabetes. Ekomenu heeft voor iedereen wat wils. Via een lidmaatschap zorgen we dat jij je ideale leefstijl kan bereiken. Alle recepten hebben 100% biologische ingrediënten en zijn bereid door ervaren chefs. Online besteld en bij jou thuisbezorgd als gepersonaliseerde weekmenu bestaande uit minimaal 3 maaltijden. En niet te vergeten; niet duurder dan de wekelijkse boodschappen. Kortom, voor hetzelfde geld eet je 100% biologisch:

 • Ons team bedenkt gezonde recepten voor elke leefstijl

 • Onze boeren leveren 100% biologische ingrediënten

 • Wij verpakken alles per maaltijd in een handig maaltijdpakket

 • De maaltijdpakketten worden gratis thuisbezorgd, of je haalt ze zelf op bij Ekoplaza

 • In 20-30 minuten staat er een lekkere maaltijd op tafel

 • 100% biologische ingrediënten

 • Extra productkeuze mogelijkheid voor fruitpakketten, kant en klaar maaltijden, uit te breiden met soep en lunchpakketten

 • Extra service in de vorm van voedingsadvies, zelftesten en challenges

Weten hoe het in de praktijk werkt?  Bekijk de video.


Ekomenu ontwikkelt steeds nieuwe leefstijlen op basis van wetenschappelijke inzichten vanuit haar samenwerking met partners zoals TNO, Wageningen Universiteit, Diabetes Fonds. 


Uniek

Voor de bewuste consument en mensen met een specifieke behoefte is Ekomenu de meest laagdrempelige manier om een gezonde leefstijl te realiseren door personalisatie, gemak en 100% biologische voeding voor hetzelfde geld.

 • 100% Biologisch

 • Gezonde menu’s voor elke leefstijl: variatie, vegetarisch, vegan, glutenvrij, lactosevrij, koolhydraatarm, afslanken, diabetes, zwanger, easy going, streek, family.

 • Mijn Persoonlijk Menu, stel je eigen maaltijdbox samen aan de hand van leefstijl, allergieën, smaak, gezinsamenstelling of lichaamskenmerken zoals DNA & bloedwaarden.

 • Inzetten van voeding als medicijn.

 • Food for Health platform voor organisaties die gedragsverandering willen stimuleren en voeding willen verbinden aan hun gezondheids- of vitaliteitsprogramma.


 • Ideaal hulpmiddel voor artsen, diëtisten, leefstijlcoaches, othomoleculair therapeuten.

Verdienmodel

Membership model met gemiddelde prijs per order van 45-50 euro.


We hebben bewezen geld te kunnen verdienen aan het leveren van gepersonaliseerde gezonde menu’s tegen een goede marktconforme prijs en marge. Verkopen van gezonde menu’s in de vorm van gepersonaliseerde maaltijdboxen middels een lidmaatschap. Realiseren van hoge loyaliteit en hoge Life Time Value van klanten.

Aanvullend: gezonde toevoegingen aan het weekmenu zoals fruitpakketten, kant en klaar maaltijden, e.d.

Schaalbaarheid

Het plan kan in Nederland en België eenvoudig opgeschaald worden doordat de receptenbase compleet is, inpak en distributie schaalbaar zijn en inkoop weinig beperkingen kent door de samenwerking met Udea/Ekoplaza. Alle systemen zijn geautomatiseerd en schaalbaar. 


Ekomenu heeft een unieke leefstijl- & receptendatabase ontwikkeld geschikt voor internationale uitrol. Er is in 2018 veel geïnvesteerd in een krachtig recepten/ERP-platform. De marketing en verkoop is schaalbaar, in de huidige fase is het realiseren van meer bekendheid belangrijk. Ook uitbreiding naar andere landen is mogelijk, de systemen zijn er voor gereed.

Huidige status

Alle menu’s, recepten, producten en systemen zijn ontwikkeld. Bijna 1 miljoen maaltijden geleverd. Milestones van 1000 en 2000 actieve klanten zijn gepasseerd. Milestone van break even (genormaliseerd Ebitda) is in zicht.

Verdere ontwikkelingen

Samen met partners zal Ekomenu zich steeds meer ontwikkelen tot partij die zowel in 'food tech' als 'med tech' actief is. Dit kruispunt op het gebied van Voeding als Medicijn is uniek en nauwelijks ingevuld. Er is voortdurende innovatie op gebied van product, opname van nieuwe leefstijlen, begeleiding van klanten, challenges & leefstijlprogramma's.


Doelgroep

CONSUMENTEN

 1. Bewuste consumenten met een drukke lifestyle en een behoefte aan makkelijk, gezond en biologisch eten

 2. Bewuste consumenten met een specialeleefstijl vanuit overtuiging op gebied van gezondheid, duurzaamheid en diervriendelijkheid (vegan).

 3. Consumenten met een allergie, gezondheidsindicatie of aandoening met een behoefte aan leefstijlverandering, al dan niet onder begeleiding.

BUSINESS TO BUSINESS in het Food for Health platform:

 1. Health care organisaties, verzekeraars, verenigingen.
 2. Bedrijven met een vitaliteitsprogramma.
 3. Artsen, dietisten, leefstijlcoaches, personal trainers, orthomoleculair therapeuten.
 4. Bloggers, ambassadeurs, online communities en anderen.


Marktomvang

Ekomenu schat de totale 'food for health' markt in 2025-2030 op 1 miljard euro in Nederland. Deze ontwikkelt zich in verschillende fases. Ekomenu is nu primair actief in fase 2 en ontwikkelt door naar fase 3.

Onderliggende drivers/trends

De online food markt is nu ongeveer €1,1 miljard (2018), dit is 3-4% van de totale retailmarkt voor levensmiddelen. Binnen dit segment is er het segment van maaltijdboxen en groentepakketten ter waarde van ongeveer €275 miljoen. De verwachting is dat de online food markt zal groeien tot 20% aandeel van de levensmiddelenmarkt.

De health markt is vele miljarden euro's groot, met daarbinnen een groot aandeel van chronische zieken (5 miljoen mensen) waaraan voeding een belangrijke bijdrage tot preventie en herstel kan leveren. De overheid geeft steeds meer ruimte voor leefstijl-vergoedingen.

De biologische markt zal in de periode 2018-2023 verdubbelen tot 7% aandeel met een dubbelcijferige groei.Concurrentie

 1. Gezonde menu’s, recepten en informatie-content gekoppeld aan levering ingrediënten, hierin is Ekomenu een unieke aanbieder zonder concurrentie. Dit is onze key markt.

 2. Klassieke maaltijdboxen: Hello Fresh, Marley Spoon, Allerhande box, Familiebox, Willem en Drees (beebox), Smartmat. Zie figuur.

 3. Online aanbieders van voeding: Picnic.

 4. Recepten-, informatie-, leefstijlplatforms (zonder productlevering): Food First Network, Voeding Leeft (geen productlevering), andere contentplatforms.


Huidige klanten

Ruim 2.000 actieve consumenten (product gekocht in afgelopen 13 weken).


Feedback van klanten

Uit een onder kopers van maaltijdboxen gehouden enquete kwamen de volgende resultaten:

 • Sinds ik een Ekomenu heb eet mijn gezin gezonder: 72% EENS
 • Sinds ik een Ekomenu heb eet ik meer groenten en minder vlees: 62% EENS
 • Sinds ik een Ekomenu heb geef ik per week meer uit aan mijn boodschappen want het is wat duurder dan in de supermarkt:  55% ONEENS

Nieuwe klanten

We willen met minimaal 50% per jaar groeien in aantal klanten en omzet.

Verkoopverhaal

Ekomenu: Ieder mens is anders en iedereen verdient toegang tot een gezonde levensstijl

Ekomenu is ervan overtuigd dat gepersonaliseerde en biologische voeding een essentiële voorwaarde is voor een uitgebalanceerde, gezonde leefstijl en het voorkomen van welvaartsziekten als diabetes, overgewicht en hart- en vaatziekten. Iedereen is uniek en verdient toegang tot een leefstijl naar keuze.

Ekomenu geeft dit vorm door het aanbieden van persoonlijke menu’s via een flexibel lidmaatschap en wekelijkse bezorging van verspakketten aan huis. In Nederland en België. Toegankelijk voor iedereen, want het is makkelijk en niet duurder dan zelf boodschappen doen.

Marketing & sales kanalen

 1. Business partners, referrals, affiliates

 2. Organic traffic / Google

 3. Paid campagnes online

 4. E-mail, marketing automation

 5. Markets, events

 6. Existing customers

Marketing doel

Ekomenu wil meer bekendheid opbouwen en leads genereren middels partnerships  om zo via communities zoveel mogelijk consumenten gericht te kunnen benaderen. 

Partnerships

Ekoplaza, Menzis Samen Gezond, Zilveren Kruis, Diabetes Fonds, Vital 10 - Mijn Gezondheidscheck, Niped, Wageningen Universiteit, TNO, Diabetes Liga, Van der Valk, Vegetariërs Bond, Hippe Vegetariër, We're Smart, DVN Regie bv, Miss Natural, 9 maanden menu, Wellvit, Mijn Labtest, Stichting IZZ.

Omzet tot nu toe

Ekomenu B.V. is opgericht op 20 mei 2016. De voorlopige jaarrekening is de meest recent beschikbare informatie en laat de voorlopige resultaten over 2018 zien123.


Historische omzet

De omzetontwikkeling sinds de start is als volgt:
Resultatenrekening 2018

De volgende informatie ziet op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt €2.019.194

De inkoopkosten over deze periode bedragen: €1.537.205

De overige kosten over deze periode bedragen: €533.960

De EBITDA over deze periode bedraagt: -€51.972

Het nettoverlies over deze periode bedraagt: -€111.610


Balans

De datum van deze informatie is 31 december 2018.

Het eigen vermogen bedraagt €380.715 en bestaat uit:

 • Geplaatst kapitaal: €191.010

 • Agioreserve: €443.990

 • Overige reserve: -€254.284

De ontwikkeling van het eigen vermogen is als volgt:Het vreemd vermogen bedraagt €330.420 per 31 december 2018 en bestaat uit:

 • Restant aandeelhouderslening: €87.000

 • Crediteuren: €152.438

 • Overige kortlopende schulden: €90.982

De ontwikkeling van het vreemd vermogen is als volgt:De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De solvabiliteit kan op twee manieren berekend worden:
1. Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen
2. Solvabiliteit = eigen vermogen / vreemd vermogen

De solvabiliteit 1 ratio (eigen vermogen als % van totaal vermogen) bedraagt per 31 december 2018 ongeveer 54%.
De solvabiliteit 2 ratio (eigen/vreemd vermogen) bedraagt per 31 december 2018 ongeveer 115%.

De ontwikkeling van de solvabiliteitsratio's is als volgt:

Het werkkapitaal bedraagt -€54.600 per 31 december 2018 en bestaat uit:

 • Vlottende activa: €100.183

 • Liquide middelen: €88.637

 • Kortlopende schulden: -€287.420

De ontwikkeling van het werkkapitaal is als volgt:

Situatie na uitgifte aandelen

Daar de founders van Ekomenu het toekomstig succes met een brede groep van investeerders wil delen wordt een crowd-funding campagne opgestart (februari/maart 2019) en worden gesprekken gevoerd met potentiële investeerders. De opbrengst van de aanbieding aan de crowd en directe investeerders ligt naar verwachting tussen de €300.000 en €500.000.


Op basis van de uitbreiding van het aandelenkapitaal met €300.000 is de verwachting dat het intrinsieke eigen vermogen +/- €680.715 zal zijn op basis van de eigen vermogen positie na 1 januari 2019.

De solvabiliteit 1 ratio (eigen vermogen als % van totaal vermogen) zal dan ongeveer 67% bedragen.

De solvabiliteit 2 ratio (eigen/vreemd vermogen) zal na toetreding van de investering coöperatie ongeveer 206% bedragen.

Het werkkapitaal bedraagt na de minimale opbrengst van €300.000 dan €en bestaat uit:

 • Vlottende activa: €100.183

 • Liquide middelen: €388.637 (€588.637 bij maximale opbrengst van €500.000)

 • Kortlopende schulden: -€243.420

---------

Notes:

1De financiële informatie is gebaseerd op de voorlopige jaarrekening over 2018 en geeft de laatste inschatting van de financiële resultaten weer met de op dat moment bekende opbrengsten en uitgaven en een voorlopige inschatting van te activeren marketing uitgaven, ICT uitgaven en kosten van het produceren van de recepten en latente VPB vorderingen.

2Ekomenu heeft haar boekhouding gebaseerd op 13 perioden van 4 weken elk. De tussentijdse jaarrekening is na afloop van periode 13 opgesteld.

3De Latest Estimates over 2018 is gebaseerd op de voorlopige jaarrekening over 2018.

Verwachte omzet

De directie heeft als doel de omzet de komende jaren sterk te laten groeien. Dit door gericht te investeren in marketing, marktontwikkeling, continue webshop verbetering en business development. Onderstaand schema geeft deze verwachting weer waarbij de aanname van de jaar-op-jaar groei verminderd wordt.
Aannames

De verwachting is dat de komende jaren de groei tussen de 50% en 75% per jaar zal liggen. De aanname hierachter is dat de waardepropositie van Ekomenu sterk is:“voor het zelfde geld eet je gezond en 100% biologisch”. Zowel in het marktsegment van klassieke maaltijdboxen (Hello Fresh, Marley Spoon, Willem & Drees, Allerhande box) als in het segment van healthy lifestyle menu’s (unieke positie) is er sprake van een uniek voordeel. Daarnaast zorgen 6 ondersteunende trends voor een significante groei van de markt:

 • verdubbeling aandeel biologisch in de food markt

 • vervijfvoudiging (of meer) van het online aandeel van food

 • personalised foods: het steeds meer op maat maken van het voedingsaanbod

 • voeding als medicijn: welvaartsziekten zijn te voorkomen én behandelen met voeding

 • invloed van communities op de te kiezen lifestyle/leefstijl

 • gemakstrend en trend in ‘hulp bij de eigen maaltijdbereiding’

Ekomenu verwacht in 2019 uitbreiding met 2 medewerkers (excl. klantenservice): marketing, partnerships, ICT & datamanagement in de komende 3 jaren. Voor de te realiseren omzet per jaar zijn de aantallen te werven klanten berekend, de gemiddelde verblijfduur van klanten, de gemiddelde life time value en de gemiddelde wervingskosten per klant.  Dit is gebaseerd op de ervaringen opgedaan in de eerste twee jaar bij Ekomenu, dus realistische kengetallen. Hierop is afgestemd hoeveel saleskosten begroot moeten worden. De saleskosten bestaan uit eigen verkoopkosten op gebied van Google, Facebook, andere social media, SEO-kosten, offline markten/events en uit partner-affiliate-vergoedingen voor verkoop-inspanningen. Tot nu toe geinvesteerd

In totaal is er sinds 2016 €635.000 geïnvesteerd in Ekomenu BV. Een viertal informal investors is sinds langere tijd betrokken bij Ekomenu en heeft afgelopen jaar €275.000 geïnvesteerd op basis van een in de markt gangbare prijsbepaling (omzet multiple) voor soortgelijke scale-ups.

Investeringsbehoefte

De minimale investeringsbehoefte bedraagt €300.000 en maximaal €500.000 in deze ronde begin 2019. De aandelen-investering zal worden gedaan tegen een waardering van €3,5 miljoen (op basis van de laatste afspraken met één van de investeerders in deze financieringsronde op basis van dezelfde methode als de eerder financiers zijn toegetreden, namelijk omzet-multiple factor als indicatie voor de aandelenprijs). Hierbij wordt opgemerkt dat  Ekomenu in een indicatieve waardering gebaseerd op toekomstige kasstromen (DCF methode) wordt gewaardeerd op minimaal €4,0 miljoen. Zie hiervoor de bijlage indicatieve waardering Ekomenu per 1-1-2019.

Gebruik van de opgehaalde gelden

Met de minimale opbrengst van €300.000 kunnen we investeren in: • Marketing campagne: €130.000 wordt als extra investment in marketing gepland;


 • ICT: €120.000 te besteden aan upgrade website, mobile app, services en ERP;


 • Ontwikkelen partnerships: €50.000 te besteden aan business development en acquisitie partners.
De succes fee te betalen aan Symbid zal voldaan kunnen worden uit de reguliere kasstromen. De directie verwacht met de financieringsronde van €300.000 het plan voor het 2019 goed te kunnen uitvoeren. Er is reeds een aantal mogelijke investeerders gevonden voor deze ronde.


Er wordt een ‘food for health’ communicatieplatform gerealiseerd voor partners waarmee ingehaakt wordt op de behoefte bij bedrijven en (health care) organisaties om gezonde voeding onderdeel te maken van hun gezondheidsprogramma. Hierbij hoort het aanbieden van services, challenges, coaching van consumenten. 

Ekomenu wil met de additionele gelden van de maximale opbrengst en een aanvullende toekomstige financieringsronde haar lange termijn nummer 1 positie op gebied van food for health zeker stellen.


Rendement

Je investeert in een lidmaatschap van de Ekomenu Coöperatie U.A. 


Voor elke succesvolle uitgifte van aandelen aangeboden via Symbid Coöperatie U.A. wordt er voor de investeerders een nieuwe investeringscoöperatie opgezet, één per uitgevende instelling. Dit gebeurt alleen op het moment dat het minimale benodigde doelbedrag is bereikt. Investeerders kopen indirect aandelen in de uitgevende instelling door te investeren in de coöperatie. Als investeerder ontvang je certificaten van de coöperatie ter waarde van jouw investering.

De functie van de investeringscoöperatie is niet alleen financieel, voor de ondernemer is de coöperatie ook een mogelijkheid om zijn investeerders te betrekken bij de bedrijfsvoering. De ondernemer kan de investeerders om advies vragen via de coöperatie. De coöperatie treedt ook op als de aandeelhouder haar juridische advies nodig heeft voor beslissingen binnen het bedrijf van de ondernemer. Bijvoorbeeld op het moment dat het aandelen kapitaal wordt uitgebreid. 

De lidmaatschappen (en dus de investering) zijn beperkt overdraagbaar. Er moet namelijk eerst toestemming gevraagd worden aan het bestuur van de coöperatie. 

Meedoen kan vanaf € 500.

De investeerders coöperatie zal het totaal aan opgehaalde gelden gebruiken om normale aandelen te verkrijgen in Ekomenu BV. Een investeerder heeft toegezegd te zullen participeren in deze ronde en zal rechtsreeks aandeelhouder worden in Ekomenu. Gesprekken met andere investeerders lopen nog. De minimale opbrengst van de uitgifte in deze ronde is €300.000 en vertegenwoordigt een aandelen percentage in Ekomenu BV van +/- 8,5%.

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend of door de verkoop van de coöperatie na een waardestijging van het bedrijf. Wanneer de kasstromen van het bedrijf het toelaten ontvangt de belegger ontvangt het dividend jaarlijks. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal de gemaakte winst en de investeringsplannen voor de toekomstige jaren bepalen hoeveel van deze winst als dividend uitgekeerd kan worden. De dividenden zullen naar rato van het aandelenbelang worden uitgekeerd aan de investeerders en de investeerders-coöperatie. Hierna zal er gekeken worden naar het aantal lidmaatschapsrechten per lid, om te bepalen op hoeveel dividend elk lid recht heeft. Er kan geen garantie worden afgegeven dat er dividenden uitbetaald gaan worden.

Meer informatie over het dividendbeleid is te vinden in de aandeelhoudersovereenkomst van Ekomenu B.V. Deze is te vinden onder de overige bijlagen.

Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van (andere) beleggers cq. aandeelhouders en founders.

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit hun investering.Rendement op Ekomenu

De ambitie van Ekomenu voor de komende jaren is om fase 2 (groei en expansie) succesvol af te ronden en in fase 3 onze ambitie waar te maken.

Het streven is om in 2020 fase 3 in te gaan door een nieuwe investering aan te trekken.

Ekomenu zal waar mogelijk haar aandeelhouders een adequaat dividend uitkeren. Bij de hoogte van het dividend houdt Ekomenu rekening met de eigen kasstromen, kapitaalpositie, de investeringsplannen voor komend jaar en hetgeen over het uitkeren van dividend bepaald staat in de statuten. Ekomenu streeft ernaar één keer per jaar dividend uit te keren, indien de situatie zich daarvoor leent.Waardering Ekomenu

De indicatieve waarde van Ekomenu is bepaald op €4 en €4,5 miljoen. Omdat wij een investering in Ekomenu zo aantrekkelijk mogelijk willen laten zijn bieden wij een aandeel in Ekomenu aan tegen een waardering van €3,5 miljoen. Zie hiervoor de bijlagen ‘indicatieve waardering Ekomenu per 1 -2 2019.Exit mogelijkheden

Ekomenu richt op een uiteindelijke verkoop voor een transactieprijs die aanzienlijk hoger is dan dat je als aandeelhouder betaald hebt.

Als exit mogelijkheden zijn er verschillende (tussentijdse) scenario's mogelijk waarbij men uit kan stappen door verkoop van (een deel van de) aandelen:

 • Exit bij een Serie A, Serie B en/of Serie C investering;

 • Exit bij verkoop aan een (grote internationale) partij in de food-, health of med-tech branche;

 • Exit bij verkoop van een (meerderheids)belang aan een private equity partner.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de genoemde rendementen of een exit via de genoemde partijen gerealiseerd zullen gaan worden in de toekomst. 

Risico's

Zie voor een uitgebreide omschrijving van de risico's de sectie "risico's" in onder "samenvatting" bovenaan deze pagina.


Verklaringen uitgevende instellingen

Geen wijziging van betekenis

Sinds de laatst gepubliceerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de uitgevende instelling.


Tendensen

Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de uitgevende instelling.


Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie

Sinds de laatst samengestelde en gepubliceerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de uitgevende instelling en de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.


Corporate Governance Code

Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de uitgevende instelling (niet beursgenoteerd) deze code niet toe.


Potentiële tegenstrijdige belangen

Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de uitgevende instelling van de leden van het bestuur van de uitgevende instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.


Procedures

Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de uitgevende instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de uitgevende instelling of de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.


Cijfers

Alle cijfers in dit informatiememorandum zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit houdt in dat er geen accountantsverklaring op de cijfers zit. Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie.


Symbid en het platform


Enige achtergrond Symbid

De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt Symbid de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Ons platform verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden.


Verbonden agentschap

Symbid Coöperatie UA heeft een zoals gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) Verbonden Agentschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd, Ilfa Tools & Service B.V.; Ilfa is een beleggingsonderneming in de zin van de Wft, heeft hiervoor een vergunning van de AFM ontvangen als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat hiermee onder toezicht van de AFM.


Overige bij de uitgifte betrokken partijen


Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • Ekomenu B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1066 EP) Amsterdam, John M. Keynesplein 12-46 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66074304 (Uitgevende instelling);

 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825.