Idea-equity-label
Equity
This is an equity investment opportunity. Through equity crowdfunding you can invest in a start-up or small business and profit from growth in the value of the business.
Billboard_almanapp-crowd Play
Rik Loeters team 4
Rik Loeters Didam, NL

Almanapp Verenigingssoftware

Almanapp is een mobiel platform waarmee business-, studenten- en sportverenigingen online een eigen interne verenigingsapplicatie kunnen opzetten en beheren.

$116,442 gefinancierd
100%
$116,442
Minimum doelbedrag
10%
Aandelen
Almanapp Verenigingssoftware
INNER CIRCLE

Product

Wij ontwikkelen software waarmee verenigingen een interne mobiele applicatie kunnen inrichten voor hun leden en andere betrokkene van de vereniging. Het bestuur of leden onderling kunnen hierdoor gemakkelijker intern communiceren.


Hoe werkt het?

Almanapp stelt eenmalig een mobiele applicatie in voor de vereniging en brengt een koppeling met het ledenbeheersysteem van de vereniging tot stand. De vereniging configureert zelf alle persoonlijke wensen voor de applicatie.


Hoe wordt er geld mee verdiend?

Verenigingen betalen een jaarlijkse licentievergoeding aan Almanapp voor het gebruik van de software en voor de ontwikkeling van updates.  Almanapp bouwt tegen meerprijs vereniging-specifieke wensen in de applicatie. Daarnaast ontvangt Almanapp 25% van alle advertentieruimte in elke applicatie, welke verkocht wordt aan adverteerders.


Wat is er al bereikt?

We hebben het afgelopen jaar een platform ontwikkeld dat klaar is om aan (tien)duizenden verenigingen gelicenseerd te worden. Verdere ontwikkeling van de software bouwt voort op de huidige versie en tijdens de ontwikkeling is er al een aantal klanten aangenomen. Er is over 2013  winst geboekt.


Als investeerder krijg je..

Als investeerder profiteer je van waardestijgingen van het bedrijf en van toekomstige winstuitkeringen. We verwachten een totaal rendement van ongeveer 500% in 5 jaar. We streven ernaar om investeerders minimaal eenmaal per kwartaal een operationele en financiële update te geven. Tot slot krijg je als aandeelhouder ook 10% korting op de jaarlijkse licentieprijs van de software indien je > €1000 investeert en je je eigen bussiness-, studenten- of sportclub bij Almanapp aanbrengt.


Team

Het team bevat een goede mix van techische en business gedreven mensen waarmee de afgelopen jaren veel successen zijn geboekt. Zo hebben we goede winst & omzetten gemaakt met de distributie van gratis testproducten (marketingcampagnes met >800.000 respondenten)  en hebben we een exit meegemaakt met Scheerplan.nl. Ook zijn we betrokken geweest bij het opzetten van RTL7Scheerbox.nl (video). 

Almanapp is een mobiel platform waarmee business-, studenten- en sportverenigingen online een eigen interne verenigingsapplicatie kunnen opzetten en beheren.


Met een eigen interne applicatie kan het bestuur, of de leden onderling, zeer gemakkelijk met elkaar communiceren. Er kunnen pushberichten verstuurd worden, nieuwberichten en foto’s gedeeld worden en nog veel meer. De applicatie bevat ook advertenties die de verenigingen voor eigen rekening kunnen exploiteren. Vrijwel alle klanten maken winst met hun applicatie.


Wat zijn de USP’s?

Almanapp heeft een voordeel ten opzichte van concurrenten door:


 • Een eigen interne en custom mobiele applicatie aan te bieden tegen een laag jaarlijks tarief, inclusief support en nieuwe updates.

 • Geavanceerde adverteerdersmogelijkheden die door de vereniging geheel voor eigen rekening kunnen worden geëxploiteerd. De meeste klanten maken winst op hun verenigingsapplicatie.

 • Dynamische interface. De applicatie heeft een native look&feel, maar is door gebruik van de nieuwste technieken wel volledig dynamisch. Online kun je wijzigingen aanbrengen die direct op de telefoons van je leden te zien zijn.

Hoe schaalbaar is het product?

Zeer schaalbaar. De software bevat een ‘future development’ systeem waarmee nieuwe updates met een druk op de knop bij iedere individuele gebruiker geïnstalleerd kunnen worden. Alle functies zijn modulair opgebouwd waardoor deze aan of uit gezet kunnen worden.

De software is geschikt voor elk lokaal of internationaal verband en/of initiatief. In de eerste drie jaar ligt de focus op de doelgroepen:


 • Studenten- en studieverenigingen
 • Sportverenigingen 
 • Business clubs 

Zijn er vergelijkbare en vervangbare producten?

Op het moment zijn er een aantal concurrenten, met op de Nederlandse markt Socie of amateurvoetbalapp en internationaal spelers als Bizness Apps. De opzet van deze aanbieders is anders en de mogelijkheden zijn beperkter voor verenigingen. Het is vooral een grote groep kleine spelers die een verenigingsapp als bijproduct leveren of niet zelf de ontwikkeling doen van de applicaties. Qua prijs zitten we voor studentenverenigingen in een hoger segment dan Socie. Bizness Apps is als startup alleen nog actief in de Verenigde Staten en richt zich op ondernemingen.


Wat zijn de belangrijkste concurrenten en waarom?

Socie; Socie richt zich voornamelijk op kleinere verenigingen en biedt een standaard applicatie waar meerdere verenigingen hun nieuwsberichten in kwijt kunnen.

Amateurvoetbalapp; biedt een gratis app aan voor voetbalverenigingen. Doen ontwikkeling niet zelf en het verdienmodel zit in de advertenties. Product is inferieur aan dat van Almanapp. 


Er zijn hiernaast nog een aantal andere kleinere partijen bezig met het aanbieden van een app voor verenigingen, maar dit gebeurt in de regel niet als core activiteit.  Wij hebben de ambitie om in deze markt de grootste van Europa te worden. We verwachten vooral uit Duitsland en Frankrijk concurrentie, vanwege het hoge aantal verenigingen en de groeiende vraag naar dit soort software.


Hoe groot is de totale markt?

Uit openbare cijfers (Europa) volgt het volgende:

Student & Studieverenigingen

Nederland is rijk aan ongeveer 80 grote studentenverenigingen en meer dan 100 studieverenigingen. In Europa ligt dit aantal in de duizenden, met alleen al in Duitsland 1200 studentenorganisaties.


Sportverenigingen

In Nederland zijn er ongeveer 29.000 sportverenigingen, waarvan er 14.000 interessant zijn voor Almanapp (>100 leden). In Europa hebben de 14 grootste landen bij benadering 718.000 sportverenigingen (data afkomstig van nationale sportbonden). Hiervan zullen er bij benadering meer dan 200.000 sportverenigingen interessant zijn voor Almanapp (>100 leden).


Bedrijven kunnen op termijn zeer interessant zijn, maar hier ligt in de komende 3 jaar geen focus.


Hoeveel klanten heeft het product al?

We hebben gedurende het eerste jaar een aantal studentenverenigingen toegelaten om alvast klant te worden. In de zomer van 2014 zal Almanapp totaal 12 applicaties gelanceerd hebben. Dit is gelijk aan 20% van de markt van grotere studentenverenigingen in Nederland (>750 actieve leden).


Hoeveel klanten zullen er worden aangetrokken?

Door het opzetten van de sales activiteiten verwachten we aan het eind van 2014 nog minimaal 35 verenigingen aan te sluiten.

We hebben op het moment de volgende klanten:

 • Vindicat Atque Polit (Groningen)
 • Albertus Magnus (Groningen)
 • Bernlef (Groningen)
 • Ceres (Wageningen)
 • L.A.N.X. (Amsterdam)
 • Unitas (Amsterdam)
 • UVSV (Utrecht)
 • Veritas (Utrecht)
 • NoNoMes (Amsterdam)
 • Franciscus (Wageningen)

Welke acties zijn wenselijk/nodig?

We zullen in de eerste maanden na crowdfunding onze sales vooral uit directe verkoopgesprekken halen. De marktpenetratie is nog laag, dus de kansen zijn enorm. Vanuit het groeimodel dat we hanteren (sticky engine of growth i.c.m. viral engine of growth) zullen verenigingen ons steeds meer zelf benaderen omdat ze de werking van de software bij andere verenigingen gezien hebben. Dit gebeurt al steeds meer. Het is ook belangrijk om de 'churn rate' (verlies aan klanten) zo laag mogelijk te houden. We zien het als belangrijk doel om onze klanten tevreden te houden en ze geen reden te geven om bij ons weg te gaan.


Naast de directe actieve benadering van verenigingen zijn we bezig met het vormen van strategische samenwerkingen met partijen die al andersoortige software leveren aan verenigingen. Denk hierbij aan partijen die ledenadministraties verzorgen of tapsystemen. Op deze manier kunnen we snel opschalen en in relatief korte tijd grotere groepen potentiële klanten bereiken.

We verwachten dat het bedrijf na 5 jaar ongeveer 5 tot 22,5 keer de netto winst waard is. Dit is in de gangbare bandbreedte in de markt voor softwarebedrijven met een schaalbaar product, een stabiele toekomstige cashflow uit licentieovereenkomsten en een solide klantenportefeuille.


De huidige waardering van 1M is gebaseerd op de verwachte gedisconteerde cashflows bij een succesvolle crowdfunding. Voor de rendementsberekening zijn we uitgegaan van een voorzichtig scenario van 5 keer de netto winst. We verwachten een rendement van ongeveer 500% in 5 jaar tijd.


Tot nu toe is er geïnvesteerd in ontwikkeling van het platform en productontwikkeling. De totale (groei)kapitaalbehoefte is €100.000 voor het opzetten van nationale en internationale sales activiteiten en verdere ontwikkeling van de software. 


Er is in Q3 en Q4 van 2013 +- €12.000 omzet gemaakt. De winst voor belastingen bedroeg €9.014.


Verwachtingen van EBITDA ontwikkeling in een neutraal scenario:

Jaar 1: € -29.188 

Jaar 2: € 70.426

Jaar 3: € 332.348

Jaar 4: € 596.883

Jaar 5: € 915.367