Idea-equity-label
Equity
This is an equity investment opportunity. Through equity crowdfunding you can invest in a start-up or small business and profit from growth in the value of the business.
Billboard_tq-image-symbid-770x433 Play
Medium_thumb_rob1
Rob van Hilten team 5
Rob van Hilten Amsterdam, NL

No longer in business TradeQoin

TradeQoin is de digitale munt voor slimme ondernemers. Help jij mee om het MKB sterker te maken?

$58,221 gefinancierd
100%
$58,221
Minimum doelbedrag
6.3%
Aandelen
Small_thumb_rob1 No longer in business TradeQoin
INNER CIRCLE

Vragen voor bij de koffie

Small_thumb_img_9000
Ico011

Naar aanleiding van mijn eerdere vragen heeft Rob van Hilten me uitgenodigd om een keer koffie te komen drinken om het business model toe te lichten, want dat is te ingewikkeld op schriftelijk te doen. Aangezien ik van mening ben dat alle investeerders recht hebben te weten welke vragen ik heb, zodat ze ook zelf de antwoorden kunnen vragen bij Qoin & Tradeqoin plaats ik mijn vragen hieronder.


Vragen aan TradeQoin


 1. Als het schriftelijk beanwoorden van mijn vragen te ingewikkeld is, hoe gaat TradeQoin dan zorgen dat andere crowdfunders toch de beschikking krijgen over het antwoord op mijn vragen?Lidmaatschap 1. Voor zover ik begrijp uit de reacties van Rob van Hilten, uit het prospectus en uit zoeken naar soortgelijke bedrijfsmodellen is het aantal deelnemers / leden voor een barterexchange cruciaal. Zo zeer zelfs dat de IRTA (de internationale “branchevereniging” voor barterexchanges) in haar Code of Ethics veel nadruk legt op hoe het aantal leden voor marketing doeleinden gebruikt mag worden. In verschillende communicatie uitingen kom ik tegen dat TradeQoin momenteel 200 leden heeft. Kan TradeQoin dit aantal onderbouwen aan (potentiële) crowdfunders? Voldoen al deze leden aan de definities van IRTA?


 2. Als TradeQoin dit kan, hoe verhoudt dit zich dan tot de resultaten van de de telemarketing door Dennis A. Smith? Zie: http://www.dennis.co.nz/2014/10/analysing-tradeqoins-membership/


 3. Hoeveel van deze 200 leden waren freemium leden? Hoeveel waren betalende leden, en wat hebben deze betalende leden betaal en wanneer?


 4. Freemium is een moeizaam business model. Reden waarom de meeste softwarebedrijven die het hanteren inzetten op een business model waarbij ze bij een conversie van 1 a 2% winstgevend worden. Zie bv. artikelen over freemium in The New York Times en The Wall Street Journal:
  http://boss.blogs.nytimes.com/2012/06/11/drilling-down-does-the-freemium-model-really-work/
  http://online.wsj.com/news/articles/SB10000872396390443713704577603782317318996
  Dit roept ook de vraag op wat de huidige conversiefactor van freemium naar betalend lidmaatschap is bij TradeQoin?


 5. Wat is de retentiegraad bij TradeQoin? Hoeveel van de huidige klanten zijn van plan te blijven? Hoeveel niet? Hoe verhouden deze getallen zich tot de uitkomsten van de telemarketing van Dennis A. Smith?


 6. In januari gaf TradeQoin in Het Parool ook aan ongeveer 200 leden te hebben. Zie: http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3583162/2014/01/24/Amsterdams-bedrijf-komt-met-eigen-digitale-munt.dhtml. Waar komt TradeQoin aan deze leden? Hoeveel leden zijn het resultaat van eigen marketing, hoeveel van automatische inschrijving via de website en hoeveel van de overname van Barter Your Business?


 7. Wat is de rententiegraad van de huidige leden?


 8. Wat is de groei van het aantal leden sinds januari 2014?


 9. Er lijkt een stagnatie in het aantal leden (was 200 in januari, is nu nog steeds 200). Hoeveel leden van Barter Your Business en de Achterhoek hebben het netwerk verlaten of zijn niet meer actief (en mogen volgens de IRTA definitie dus niet meer meetellen)? Hoe gaat TradeQoin leden acquireren? Graag specifiek zijn: wordt er acquisitie gepleegd bij concurrerende bedrijven in Nederland, overweegt TradeQoin meer overnames?


 10. Hoe verhoudt de huidige opzet van TradeQoin, het stagnerend (of dalend?) ledenaantal sinds januari 2014 en de ambitie voor 1.000 leden zich tot de belofte die Qoin in 2007 heeft gedaan aan IRTA dat Qoin op korte termijn 1.000 leden zou hebben?
Handelsactiviteiten 1. Volgens de resultaten van Dennis A. Smith’s telemarketing zijn de huidige leden niet erg tevreden. Hoe groot is de klanttevredenheid bij TradeQoin leden? Graag onderbouwen en resultaten publiceren.


 2. Volgens jullie prospectus en volgens jullie antwoorden op eerdere vragen van mij ontvangt TradeQoin ook inkomsten uit commissie. Deze commissie vormt een percentage van de omzet in goederen & diensten die leden realiseren. Wat is het handelsvolume dat TradeQoin sinds maart 2014 heeft gerealiseerd?


 3. Hoeveel inkomsten uit commissie op handel heeft TradeQoin sinds maart 2014 gerealiseerd? Hoeveel daarvan is in Euro’s en hoeveel in TradeQoin voldaan?


 4. Hoe heeft TradeQoin dit inkomen uit commissie besteed? Is dit opgegaan aan cash conversie, management fee, verminderen van verliezen bij Tradeqoin, uitkering aan aandeelhouders TradeQoin?


 5. Hoe gaat TradeQoin winst in Euros generen wanneer er 5230 leden zijn en de leden hun commissie afdragen in ‘TradeQoins’/ handels Euros?


 6. Wat is het niveau van de trade brokering leden ondersteuningen is TradeQoin van plan te bieden aan freemium-leden en van waar zal dit van worden gefinancierd?


 7. Volgens antwoorden op eerdere vragen worden momenteel gemiddeld 15 transacties per week gedaan met een gemiddelde waarde van 270 Euro. TradeQoin is in maart 2014 van start gegaan. Als deze cijfers juist zijn zou ik veel meer handel verwachten dan een elektrische scooter, kantoormeubiliair en wijn. De omzet zou onderhand dan zo’n 170.000 bedragen (42 weken x € 270 x 15 transacties per week). Op basis van welke periode ben je tot 15 transacties en 270 Euro per transactie gekomen? Betrof dit een week? Zo ja, welke? Zo nee, over welke periode gaat het dan?


 8. Ik begrijp dat jullie ongeveer een week een handels nieuwsbrief hebben gehad, die al snel meer marketing dan handelsitems bevatte. Wat was hier de reden voor? Waren er geen producten of diensten meer te verhandelen? Was het teveel inspanning om de nieuwsbrief goed gevuld te krijgen?


Winstgevendheid

 1. Qoin stelt dat er in 2013 een kleine winst wordt gemaakt, maar dat het merendeel (70%) van de inkomsten uit subsidies komen. De subsidies dalen de komende jaren naar 25%. Qoin heeft de komende jaren ook een ambitieuze ontwikkelingsagenda. Kan je uitleggen hoe de subsidies van Stichting DOEN door Qoin zijn gebruikt voor het opbouwen van een commercieel bedrijf (Qoin heeft volgens jullie informatie al een miljoen Euro geïnvesteerd in TradeQoin), terwijl de website van DOEN stelt dat ze geen initiatieven ondersteunt die ‘een louter commerciële doelstelling nastreven’?


 2. Als de subsidie van DOEN gebruikt is voor het opzetten van TradeQoin is DOEN hier dan van op de hoogte en hebben ze hiermee ingestemd?  Als de subsidie van DOEN niet gebruikt is voor TradeQoin, waar komt het investeringsgeld dan vandaan?


 3. In mijn narekeningen van de omzetcijfers op basis van gegevens uit eerdere antwoorden van Rob van Hilten en uit het prospectus kom ik op heel andere inkomsten voor TradeQoin dan in het prospectus staan. Graag een specficatie waar mijn berekeningen en aannames onjuist zijn.
Het bedrijf 1. In het bestand ondernemingswaardering staat dat het bedrijf in 2003 is opgericht. In alle andere uitingen spreken jullie van 2014. Wat is de juiste informatie? Als 2003 onjuist is, wat is hiervan dan het effect op de uitkomsten van de gebruikte waarderingsmethodes?


 2. Kan je uitleggen welke bezittingen TradeQoin heeft na de investering van 1 miljoen Euro? Welke waarborgen bieden deze de crowdfunders? Klopt het dat de gebruikte softerware (Cyclos) niet van TradeQoin is en ook niet door TradeQoin ontwikkeld is? Welke versie van Cyclos gebruikte TradeQoin? Klopt het dat de klantenbasis van het overgenomen Barter Your Business is gekrompen?


 3. Begin 2014 heeft TradeQoin Barter Your Business en de Achterhoek overgenomen. Hiermee is een groot deel van de huidige 200 leden gekocht. Wat was de aankoopprijs (bij voorkeur in Euro per lid) en hoe verhouden de aankopen zich tot elkaar in prijs? Hoe is de waardering van Greg Prizmic’s bedrijf tot stand gekomen? Is hierbij een hoge of lage waarderingmethodiek gehanteerd? Als hier een lage waardering is gekozen hoe verhoudt dit zich dan tot de huidige hoge waardering van TradeQoin zelf?


 4. In het prospectus geven jullie aan dat jullie verwachten dat TradeQoin in 2017 winstgevend is. Jullie specificeren geen ROI. Waarom zou ik nu instappen in een bedrijf dat nog 3 jaar verlies gaat lijden en nog 1,5 miljoen op moet halen de komende jaren? Waarbij jullie inkomsten bestaan uit handels Euros en het vooralsnog niet duidelijk wordt uit het prospectus of andere stukken hoe jullie die in Euros gaan omzetten.


IRTA

 1. Hoe heeft Rob van Hilten zijn benoeming in de IRTA Global Board of Directors voor elkaar gekregen? De ByLaws van IRTA vereisen dat Board Members bij hun benoeming tenminste 2 jaar een succesvolle ruilhandelsbeurs/ barter exchange  gehad moeten hebben. Hoe heeft Rob van Hilten deze positie verkregen, als TradeQoin pas in 2014 is gestart? Als er een eerder succesvolle barter exchange onder de hoede van Qoin valt, waarom start Qoin dan nu een nieuwe en wordt deze oude niet genoemd in het prospectus?


 2. Mocht het aantal leden lager zijn dan 200, is Rob van Hilten zich dan bewust dat zijn wijze van promotie niet in lijn is met de IRTA Code of Ethics? Zo niet, zijn hij en de andere medewerkers/aandeelhouders zich niet op de hoogte van het bestaan van deze Code of Ethics? Is dit een bewuste poging om de Code of Ethics te negeren? Of worden de stukken in het prospectus en in de communicatie aangepast?
Dennis A. Smith 1. In antwoord op vragen van het Nederlandse barter bedrijf TradeXchange heeft Ron Whitney, Executive Director van IRTA, gesteld:“Regarding the internet blogs that you referenced, IRTA and UC do not consider the accusations, information and conclusions in Dennis Smith’s blogs to be credible, including the most recent ones involving Mr. van Hilten”. In antwoord op eerdere vragen heeft Rob van Hilten ook zelf aangegeven dat Dennis A. Smith niet geloofwaardig is. Ik wil graag specifiek weten welke fouten Dennis A. Smith heeft staan in zijn blogs over TradeQoin. Geen verhandelingen over complottheoriën svp, gewoon droge feiten: gaat het om het aantal leden dat hij fout neerzet, omzetgegevens, kosten, interpretatie van de Code of Ethics door IRTA enz. enz.?


 2. Dennis A. Smith claimt dat hij Rob van Hilten voor publicatie van zijn eerste blog met zorgen over het bedrijfsmodel van TradeQoin inzage in de tekst hiervan heeft gegeven. En dat Rob van Hilten contact heeft gezocht met Dennis A. Smith, maar weigerde om de zorgen te bespreken. Klopt dit? Zo niet, waarom weerlegt TradeQoin de door Dennis A. Smith geuitte zorgen dan niet? Door niet te reageren verleent TradeQoin zijn blogs geloofwaardigheid.

 • Krispijn Beek
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_rob1
Ico011

Krispijn, ik heb je uitgenodigd voor een kop koffie om Babylonische spraakverwarring te voorkomen, niet omdat het te ingewikkeld zou worden. Je interpreteert bepaalde getallen naar mijn indruk verkeerd, waardoor je met verkeerde conclusies komt en vragen gaat stellen waar ik geen antwoord op kan geven. Dat kunnen we samen beter analyseren tijdens een face-to-face gesprek. 


Ik heb je net een mail gestuurd met een paar data. 


Voor wat betreft het beantwoorden van de door jou gestelde vragen, stel ik voor dat we ons gesprek doen en dat ik zorgdraag voor goede verslaglegging, die ik vervolgens hier post. Overigens zijn de vragen die je hier stelt behoorlijk straight-forward, geen ingewikkelde zaken. Wel een hoop werk. Daar moet ik even tijd voor maken. 

 • Rob van Hilten
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_img_9000
Ico011

Rob, het lukt niet om ruimte te vinden in mijn agenda om naar Amsterdam te komen. Gezien de verandering in waardering, verlaging van het op te halen bedrag en het focussen op Groot- Amsterdam zie ik hier ook niet zoveel reden meer toe. De actie roept wel veel vragen op. Die stel ik hier op het platform en ik ga er vanuit dat je die hier ook kunt beantwoorden.


Uit de focus op Groot-Amsterdam trek ik de conclusie dat je Dennis gelijk geeft en dat de Achterhoek geen bijdrage gaat leveren aan TradeQoin.

 • Krispijn Beek
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_rob1
Ico011

Ik snap je beweegredenen niet Krispijn. Je daagt ons uit om antwoorden te geven op een bizarre waslijst met vragen. Ik benader je diverse malen via email met data voorstellen om die vragen te bespreken, waar je niet op gereageerd. We hebben een bijeenkomst georganiseerd op 26/11 (hier kan je je deelname opgeven) waar iedereen die vragen over Tradeqoin heeft ze kan stellen. Jammer dat je niet komt. 


Zoals eerder al gezegd: Met de Achthoeker hebben we de afspraak dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het netwerk aldaar. Wij ontvangen een vergoeding van 3% over alle transacties die tussen de deelnemers aldaar plaats vinden voor het leveren van de hele TradeQoin structuur. Aangezien zij de zo belangrijke rol van actief bemiddelen tussen vraag en aanbod aan de deelnemers zelf overlaten (op vrijwillige basis) zit er niet veel dynamiek in dat netwerk. Wij zijn met hen in gesprek hoe hier mee verder te gaan.


Het klopt dat wij in de berekening van onze huidige businesscase de inkomsten uit Achterhoek vooralsnog op nul hebben gesteld.

 • Rob van Hilten
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_img_9000
Ico011

Rob,


Ik kan mijn tijd en geld net als jij maar 1 keer spenderen. Even naar Amsterdam op en neer kost me een dagdeel plus treinkaartje. Dat is meer dan het rendement dat ik ook ooit zou gaan halen van een eventuele investering in TradeQoin (zo groot zijn de bedragen die ik overwoog niet). Daarnaast gaat werk voor even op en neer naar Amsterdam onder werktijd.

De 'bizarre' hoeveelheid vragen roep je over jezelf af als het volstrekt onmogelijk is om een business case nagerekend te krijgen. Ook de zeer summiere informatie die in eerste instantie beschikbaar was over de relatie Qoin, TradeQoin en de aandelenuitgifte van Qoin t.b.v. jou en Edgar Kamphuis draagt daar aan bij, net als het op de man ipv de bal spelen richting een kritische blogger. Tot slot roept de enorm forse afwaardering en het naar nul Euro terugschroeven van de inkomsten van de Achterhoek (hoe zeer ook te prijzen) zoveel vragen m.b.t. de andere kritiekpunten die de betreffende blogger aandraagt dat ik niet meer geloof in deze casus. Waarom zou ik er dan nog tijd in steken? Ik wens je veel succes, maar niet met mijn geld.

 • Krispijn Beek
 • Posted about 7 years ago