Idea-equity-label
Equity
This is an equity investment opportunity. Through equity crowdfunding you can invest in a start-up or small business and profit from growth in the value of the business.
Billboard_tq-image-symbid-770x433 Play
Medium_thumb_rob1
Rob van Hilten team 5
Rob van Hilten Amsterdam, NL

No longer in business TradeQoin

TradeQoin is de digitale munt voor slimme ondernemers. Help jij mee om het MKB sterker te maken?

$58,221 gefinancierd
100%
$58,221
Minimum doelbedrag
6.3%
Aandelen
Small_thumb_rob1 No longer in business TradeQoin
INNER CIRCLE

Inhoudelijke reactie op verhaal 'TradeQoin is a scam'

Small_thumb_img_9000
Ico011

Zoals ik ook op LinkedIn al heb gevraagd wil ik graag een inhoudelijke reactie op de kritiekpunten die Dennis A. Smith op zijn weblog heeft geplaatst. Zie:

http://www.dennis.co.nz/2014/10/public-warning-tradeqoin-scam/

Meer specifiek wil ik in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel procent van de freemium leden verwacht TradeQoin te behouden na aflopen van de gratis periodes?

2) Wat is het huidige handelsvolume op het platform? En hoe groot het aanbod van goederen?

3) Klopt het dat het Achterhoek deel van TradeQoin een alternatief model heeft, waarvan geen inkomsten van te verwachten zijn?

Aanvullend vraag ik me af hoe TradeQoin de belangen van de minderheidsaandeelhouders beschermt en waarom Qoin geld ophaalt voor een verlieslijdende dochter, terwijl Rob van Hilten op LinkedIn aangeeft dat het moederbedrijf Qoin winstgevend is. Ook wil ik meer inzicht in de structuur. Op LinkedIn geeft Rob van Hilten aan dat Qoin gesplitst is in een stichtingsdeel en een commercieel deel. Welk van deze delen is aandeelhouder in TradeQoin.

Ook wil ik weten welke Rabobank (beoogd) partner is van TradeQoin. Een rondje vragen stellen bij directeuren van de verschillende genoemde regio's heeft mij namelijk nog geen bevestiging opgeleverd.

Tot slot wil ik graag weten waarom Rob van Hilten Dennis A. Smith in de discussie op LinkedIn eerst afschildert als mallotige gelovige in samenzweringstheoriën, terwijl hij eerder onderzoek van dezelfde Smith juichend onthaalde.

 • Krispijn Beek
 • Posted over 6 years ago
Small_thumb_rob1
Ico011

Er is reeds uitgebreid door mij gereageerd op de diverse blogs van Denis A Smith in desbetreffende LinkedIn groepen.

Voor wat betreft de specifieke vragen van Krispijn:

Hoeveel procent van de freemium leden verwacht TradeQoin te behouden na aflopen van de gratis periodes?

Het TradeQoin is technisch een freemium model. We gaan er echter van uit dat TradeQoin zich niet zal ontwikkelen als een freemium model waarbij er een hype ontstaat en grote hoeveelheden mensen / bedrijven zich zomaar inschrijven. We verwachten dat wij een actief een relatie opbouwen met deelnemers en hen actief moeten door de eerste transacties heen moeten begeleiden. In de barterwereld / IRTA geldt het credo: je hebt pas een klant als die 3 transacties heeft gedaan. Dus dat is precies wat we doen: alle barrières weg om die eerste drie transacties te sluiten. Daarna is hebben ze een saldo en ervaring. Het gemiddelde transactievolume per transactie is momenteel ruim € 270 per transactie, dus bij 3 transacties zullen ze gemiddeld €900 hebben verhandeld. De lidmaatschapkosten van €25 per maand / €300 per jaar wegen daar ruim tegenop. De kosten van een gemiddelde business club of DM campagne zijn vele malen hoger. Dus een zeer goede kans dat ze vervolgens door zullen pakken en betalend lid worden.  Bovendien selecteren we zelf welke ondernemers we kansrijk achten (om transacties in het netwerk te sluiten) en op hen zullen we ons focussen. We verwachten daarmee dat ± 70 a 80% van de door ons begeleide deelnemers zal converteren naar een betaald abonnement. Welk percentage dit is van het totaal aantal ‘zelfmelders’ zullen we moeten afwachten. Er geldt overigens geen termijn waarbinnen die 3 transacties moeten worden gesloten, al sturen we zelf op maximaal 3 maanden.

Wat is het huidige handelsvolume op het platform? En hoe groot het aanbod van goederen?

Zoals met de maat van het TradeQoin netwerk te verwachten is, is het economisch verkeer in het netwerk nog klein. Er vinden momenteel ongeveer 15 transacties per week plaats met een gemiddelde waarde van € 278,16

Het aantal goederen is nog beperkt, wat ook te verwachten is bij deze maat. Er worden echter wel regelmatig goederen verhandeld, waaronder kantoormeubilair (nieuw), wijn, recent is een elektrische scooter verkocht. Omdat goederen schaars zijn, staan ze niet allemaal op de website. Ze worden uitsluitend verkocht op het moment dat er specifieke vraag naar is en we besteding van TradeQoin door leverancier kunnen garanderen.

Ik heb recent tijdens het jaarlijkse congres van de IRTA in Mexico uitgebreid gesproken met veel grotere TradeQoin-gelijkende netwerken over hun start. Waar waren zij na 6 maanden in hun ontwikkeling. We kunnen niet anders dan concluderen dat we het goed doen. Natuurlijk is handelsvolume, beschikbaarheid van goederen etc. nog niet te vergelijken met grotere netwerken, maar dat is een kwestie van doorpakken. Ons volgende doel is z.s.m. naar 300 deelnemers te groeien en een handelsvolume van gemiddeld € 1.000 TradeQoin per deelnemer per maand.  Zonder aanvullende investeringen denken we dit in 1 jaar te kunnen realiseren, met aanvullende investeringen sneller. 

Klopt het dat het Achterhoek deel van TradeQoin een alternatief model heeft, waarvan geen inkomsten van te verwachten zijn?

Het klopt dat Achthoeker een ander model heeft.  Het klopt niet dat daar geen inkomsten uit te verwachten zijn. Wij leveren hen het volledige platform en leveren bepaalde diensten (zoals beoordelen van krediet aanvragen, facturatie etc.) Zij betalen ons daar een fee van 3% over alle transacties voor. Vooralsnog mag dat in TradeQoin. De lokale uitrol (marketing, werving, selectie, bemiddeling etc.) doen de ondernemers op eigen kracht. Dit is echter een moeilijk model, omdat er door hen gekozen is voor dit werk geen fee aan de ondernemers te rekenen, wat feitelijk neerkomt op vrijwilligerswerk. We evalueren momenteel met de initiatiefnemers het succes van deze aanpak.

De structuur van Qoin

De vraag over de structuur van Qoin en TradeQoin is reeds beantwoord in een andere Q&A op deze site.

Waarom geld ophalen

Wij halen nu geld op om de aanloopkosten van TradeQoin te dekken. Qoin BV is nog jong en heeft een zeer beperkt vermogen. Hoewel Qoin BV winstgevend is, is de winst onvoldoende om de volledige aanloopkosten van TradeQoin te dekken. Ook de stichting heeft daar een te klein vermogen voor. We willen dat TradeQoin heel dicht bij ‘the crowd’ staat; TradeQoin is bedoeld om het geld terug te geven aan de samenleving. En dat lukt alleen als de samenleving daar dus aktief bij betrokken is. Eigenlijk is dit dus geen crowd funding, maar een crowd finding campagne.

Qoin en Rabobank

Qoin en Rabobank zijn momenteel in de afrondende fase van het opstellen van ons gemeenschappelijke aktie plan. Tot dat moment houden we graag even voor ons met welke banken we nu zaken doen. Zodra dit is afgerond zullen we volledige openheid van zaken geven.

Over Denis A. Smith

De afgelopen jaren heeft de barter wereld en IRTA een groot probleem gehad met Ormita. Dit netwerk kwam uit het niets op en claimde binnen de kortste keren het grootste barter netwerk wereldwijd te zijn. Deze claim was overduidelijk niet waar. Er werd door Ormita echte fraude gepleegd waarbij franchises werden verkocht zonder er enige vorm van dienstverlening voor terug te geven. Bij IRTA kwamen vele klachten binnen van ondernemers die een franchise hadden gekocht. In de zoektocht naar wat IRTA met haar beperkte maatregelen kon doen om Ormita te stoppen, kwamen we Denis Smith tegen. Hij was bezig een rapport samen te stellen over alle wandaden van de ondernemer achter Ormita. Dit rapport is door het dagelijks bestuur van IRTA en de advocaat van IRTA beoordeeld. Zij hebben daarna aan het algemeen bestuur van IRTA (waar ik lid van ben) gevraagd of IRTA dit rapport zou moeten aanbevelen. Er was in het bestuur – en bij mij in het bijzonder - een dubbel geluid: enerzijds was ik blij met het rapport omdat het allerlei incidenten die wij kenden beschreef en tot de conclusie kwam dat inderdaad Ormita scam is. Anderzijds vonden we zowel de persoon Denis Smith, zijn blog site en het rapport moeilijk; de stijl van schrijven, de wijze waarop het betoog is opgebouwd, de structuur van de feiten. Uiteindelijk is door het bestuur besloten om toch het rapport aan te bevelen. Immers; harde actie was nodig om Ormita te stoppen. Als loyaal bestuurder van IRTA heb ik me bij dit meerderheidsbesluit neergelegd en het rapport op een paar plaatsen aanbevolen. Het rapport heeft zijn werk gedaan: Ormita is verdwenen.

Denis Smith heeft vervolgens IRTA aangeboden om haar ‘strategisch adviseur’ te worden. Dit aanbod is door het dagelijks bestuur afgewezen, waarna Denis Smith heeft aangegeven dat IRTA daar nu voor zouden moeten boeten (Letterlijk: “now you will have to pay”). Met als gevolg de vele blogposts die hij over IRTA en UC heeft gedaan. Als een van de weinigen heb ik inhoudelijk gereageerd op de vermeende “analyse” en het “onderzoek” van Denis Smith naar UC. Ik heb schreven dat er inhoudelijk niet veel van Denis zijn analyse blijft staan. Die mening heb ik nog steeds – lees bijvoorbeeld het persbericht van IRTA hierover, wat te downloaden is vanaf de homepage van www.irta.com. Denis heeft vervolgens geschreven mij wegens laster aan te klagen (ik wacht nog steeds op de dagvaarding) en daarna TradeQoin en Qoin onderwerp van zijn schrijven gemaakt.

Terugkijkend: ik ben nog steeds van mening dat Ormita gestopt moest worden, maar betreur dat we Denis Smith daar voor nodig hebben gehad. Ik had in het bestuur tegen kunnen stemmen, maar dat had niet uitgemaakt; een ruime meerderheid heeft voor gestemd. Later heb ik nauwkeuriger naar Denis Smith zijn werk gekeken en ben tot de conclusie gekomen dat deze persoon moeilijk serieus kan worden genomen – ook al klopte een belangrijk deel van zijn betoog over Ormita.

Dat hij Qoin en TradeQoin aanvalt kan ik best hebben. Ik vind zijn analyse niet heel erg scherp en ben van mening dat ik op alle relevante punten ondertussen een inhoudelijk antwoord heb gegeven. Wellicht komt hij nog een keer terug. Als het niet nodig is, ga daar niet al te veel aandacht aan besteden.

Groet,

Rob van Hilten

 • Rob van Hilten
 • Posted over 6 years ago
Small_thumb_img_9000
Ico011

Rob,


Dank voor je antwoord. Het cijfermateriaal blijft vragen oproepen. Je geeft aan dat de huidige omzet 278 Euro per transactie is, dus bij 3 transacties 900 Euro. Goed beetje ruim gerekend, jij je zin. Dan stel je vervolgens dat het voor een deelnemer dan al profijtelijk is om deel te blijven nemen. Kosten bedragen dan 5% omzetfee en 25 Euro per maand. Dat is bij elkaar Euro 342 per jaar voor een omzet van 900 Euro, oftewel 41% transactiekosten voor een lid. Dan blijft er 493 Euro over om eigen kosten uit te betalen.

In het prospectus (dat ik nu ook maar eens goed aan het doorspitten ben, want het word nu toch wel erg interessant) schrijven jullie dat een beetje barternetwerk binnen een paar jaar naar 600 tot 1000 leden moet groeien om levensvatbaar te zijn. Uitgaande van de door jullie gewenste omzet kom je dan een transactiefee voor de ondernemer die redelijker lijkt van zo'n 7%. Op basis van jullie fee structuur (en uitgaande van 100% betalende deelnemers, wat me optimistisch lijkt in een freemium model) en gehoopte omzet per deelnemer van 1.000 Euro/maand kom ik dan uit op een omzet voor TradeQoin van 460 tot 780 duizend Euro. Voor 2015, het jaar dat jullie de 1.000 bedrijven willen passeren volgens het prospectus bedragen de totale kosten 1,5 miljoen Euro. Waarvan 1,3 miljoen personeelskosten. Ergo: terug naar de tekentafel als je mijn geld wil, want zonder stevige groei is TradeQoin een topzwaar opgetuigde starup en niet levensvatbaar.

Als ik dan ga kijken naar de prognose voor 2017, waarin jullie stellen dat TradeQoin een omzet draait van 3,9 miljoen en de deelnemers van 44 miljoen. Als ik de fees uit jullie prospectus pak hoort bij een omzet van 3,9 miljoen voor TradeQoin een omzet van de deelnemers van ruim 60 miljoen. Dat is een verschil van bijna 40%.

Als laatste waar ik ook op LinkedIn al naar heb gewezen is jullie stevige waarde per klant van tussen de 4 en 8 duizend Euro. Wanneer ik de cijfers die je hier noemt en die uit het prospectus pak betekent dat bij de huidige stand van zaken 20 jaar omzet voor TradeQoin van een klant en bij de prognose voor 2017 10 jaar omzet. Qua winst blijft het 20 jaar (op basis van de in het prospectus genoemde waardering bij NPX beursgang voor TradeQoin in 2018). En dan ga ik er nog heel optimistisch van uit dat alle klanten zolang klant blijven...


Groet,
Krispijn

 • Krispijn Beek
 • Posted over 6 years ago
Small_thumb_rob1
Ico011

Krispijn, Ik waardeer het zeer dat je probeert tot de bodem van de businesscase te komen. Wat mij betreft interpreteer je diverse cijfers verkeerd en werk je met wat verkeerde aannames. En dat leidt dus tot niet kloppende conclusies. 


Dit platform (of beter: geschreven tekst) is niet persé de beste manier om je vragen goed te beantwoorden. Risico op splaakvelwalling is zo wel erg groot. 

Graag nodig ik je uit voor een kop koffie bij ons op kantoor. Dan praat ik graag de hele businesscase met je door.  Sta je daar voor open? ik zal je hier ook persoonlijk een mail over sturen. 

 • Rob van Hilten
 • Posted over 6 years ago
Small_thumb_rob1
Ico011

Krispijn, Ik waardeer het zeer dat je probeert tot de bodem van de businesscase te komen. Wat mij betreft interpreteer je diverse cijfers verkeerd en werk je met wat verkeerde aannames. En dat leidt dus tot niet kloppende conclusies. 


Dit platform (of beter: geschreven tekst) is niet persé de beste manier om je vragen goed te beantwoorden. Risico op splaakvelwalling is zo wel erg groot. 

Graag nodig ik je uit voor een kop koffie bij ons op kantoor. Dan praat ik graag de hele businesscase met je door.  Sta je daar voor open? ik zal je hier ook persoonlijk een mail over sturen. 

 • Rob van Hilten
 • Posted over 6 years ago
Small_thumb_img_9000
Ico011

Rob,

Ik wil best een keer koffie komen drinken, maar dat gaat nog even duren. Agenda zit komende week vol.

Ik snap eigenlijk niet waar het ingewikkelde aan de inkomstenberekeningen uit je business model zit. Als ik het prospectus lees heb je 2 bronnen van inkomsten: een fee gerelateerd aan de omzet die een deelnemer realiseert via het platform en een maandelijkse fee. Tenzij er een derde, niet in het prospectus genoemde inkomstenbron is kan een kind de was doen met het narekenen van de getallen uit het prospectus. Was dat vroeger hogere wiskunde om vergelijkingen met onbekenden op te lossen, tegenwoordig is dat eitje van een cent m.b.v. doelzoeken in een spreadsheetprogramma.

Maar goed kom maar door met je commentaar op mijn berekeningen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GGI-Qh476FJTRQYFtzt2gWCb2NhbGVYPh0sjRVfBXTE/edit?usp=sharing

Groet, Krispijn

 • Krispijn Beek
 • Posted over 6 years ago