Idea-equity-label
Equity
This is an equity investment opportunity. Through equity crowdfunding you can invest in a start-up or small business and profit from growth in the value of the business.
Billboard_tq-image-symbid-770x433 Play
Medium_thumb_rob1
Rob van Hilten team 5
Rob van Hilten Amsterdam, NL

No longer in business TradeQoin

TradeQoin is de digitale munt voor slimme ondernemers. Help jij mee om het MKB sterker te maken?

$58,221 gefinancierd
100%
$58,221
Minimum doelbedrag
6.3%
Aandelen
Small_thumb_rob1 No longer in business TradeQoin
INNER CIRCLE

Relatie Qoin & TradeQoin

Small_thumb_img_9000
Ico011

TradeQoin is een dochterbedrijf van Qoin, zoveel kan ik uit de stukken halen. Ik wil graag weten wie de aandeelhouders van Qoin zijn, of dit ook de werknemers van TradeQoin zijn en of medewerkers van TradeQoin ook op de loonlijst van Qoin staan? Als dat laatste het geval is: hoe is de verdeling van uren tussen Qoin en TradeQoin, en op welke wijze worden de crowdfunders als minderheidsaandeelhouders beschermt tegen het schrijven van uren op TradeQoin?

 • Krispijn Beek
 • Posted over 7 years ago
Small_thumb_rob1
Ico011

De nieuwe juridische structuur van Qoin wordt momenteel ingevuld. Qoin BV is opgericht door en volledig eigendom van de stichting POsitive INcentive Techniques and Systems, die in het dagelijks leven de naam Qoin gebruikt en van waaruit wij de afgelopen 4 jaar hebben ondernomen.  Het bestuur van die stichting bestaat uit Edgar Kampers en Rob van Hilten. Er is een Raad van Toezicht die Rob en Edgar controleert. Deze bestaat uit Job Voorhoeve, Dimitri van Zantvliet-Rozemeijer en Roel Wolfert.

Voor het eind van het jaar zal een aandelen emissie plaatsvinden waarin 3 aandeelhouders toetreden; Rob van Hilten, Edgar Kampers en een stichting die de aandelen van de medewerkers beheert.

De staf van Qoin en TradeQoin bestaat uit een mix van eigen personeel (6 mensen), zelfstandig gevestigde professionals. Het personeel staat momenteel allemaal op de loonlijst van de stichting. Qoin is een matrix-organisatie. De meeste van onze collega’s werken voor de verschillende activiteiten van Qoin: consultancy, software, TradeQoin, onze tijd currencies en de ideële activiteiten van de stichting. Wij vinden het belangrijk om medewerkers breed in te kunnen zetten. Dat is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling. Wat weer goed is voor Qoin, want we krijgen daardoor een betere staf. Mensen die zich willen specialiseren in 1 specifiek product krijgen daar ook de kans voor. Om dit te faciliteren is er vooralsnog voor gekozen om al het personeel onder te brengen in 1 organisatie, van waaruit mensen “geplaatst” worden in de diverse activiteiten. Hoe we dit precies in zullen richten is momenteel onderwerp van discussie.  Waarschijnlijk worden alle arbeidscontracten overgedragen aan de BV, om zo het ideële karakter van de stichting te borgen.

Momenteel werken 5 mensen aan TradeQoin, in totaal ten waarde van ± 3 FTE.

De aandeelhouders die via deze Symbid campagne een aandeel in TradeQoin krijgen, worden georganiseerd in een cooperatie. Dit is de standaard manier waarop Symbid werkt. De statuten van de cooperatie zijn afkomstig van Symbid. Er wordt een aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders, welke terug te vinden is op deze site. Hierin worden alle afspraken tussen de aandeelhouders beschreven.

Er zijn geen speciale afspraken om overvloedig tijdschrijven vanuit Qoin op TradeQoin te voorkomen. Echter; de eindverantwoordelijke van TradeQoin wordt afgerekend op behaalde resultaten. Daarmee zal deze persoon ook sturen op het correct schrijven van uren door de medewerkers. Immers: zo laag mogelijke kosten is het credo, zeker zolang er nog geen winst wordt gemaakt. We achten het risico dat Krispijn stelt daarmee niet hele groot en in niemands belang.

 

 • Rob van Hilten
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_img_9000
Ico011

Rob,


Je bent me nu echt kwijt met stichtingen en bv's. We hebben nu dus 2 stichtingen, 2 bv en 1 cooperatie.


 • We hebben nu dus een stichting voor ideeele zaken. Die momenteel enig eigenaar is van de bv Qoin

 • De bv Qoin waar de stichting nu nog enig aandeelhouder in is, maar waar jij, Edgar Kampers en een stichting die aandelen van de medewerkers beheert binnenkort mogen delen in een aandelenemissie.


 • De bv TradeQoin waar de crowdfunders via Symbid 8,5% van de aandelen kunnen krijgen via een cooperatie, en waar Qoin de andere 91,5% houdt.

 • Een cooperatie van crowdfunders die straks 8,5% bezit van Qoin en daar anderhalve ton voor moet neerleggen. Toch benieuw wat jij, Edgar en het personeel inleggen in Qoin om van een winstgevende bv aandeelhouder te worden, die op zijn beurt dan weer 91,5% heeft van een bv die volgens jullie alleen al 1,7 miljoen waard is en verliesgevend.

De medewerkers gaan over naar 'de bv'. Welke is dat? Qoin of TradeQoin?

En waarom is lage kosten voor TradeQoin het credo? Ik zie een kostenstructuur die afgaande op wat je zelf stelt dat nodig is voor een levensvatbaar barter bedrijf veel te hoog ligt met 1,5 miljoen Euro bij 600 tot 1.000 leden, terwijl je dan grofweg 4 tot 7 ton omzet draait (uitgaande van 100% betalende leden in een freemium model, wat een wereldwijd unicum zou zijn).

Als ik het business model bezie zie ik een erg hoge burnrate van de cashflow en die gaat op aan personeel die naast cash ook aandelen krijgt in een naar jullie zeggen al wel winstgevende bv. Uitbetaling in aandelen komt vaker voor bij startups (ook waarin ik zelf heb geïnvesteerd), maar dan wel in ruil voor lager of geen loon. Dat zie ik niet terug in jouw verhaal.

Groet,

Krispijn

 • Krispijn Beek
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_rob1
Ico011

Ik heb net een nieuw attachment aan deze pitch gehangen met daarin het organogram van de Qoin Group. Qoin is voor 94,2% eigenaar van TradeQoin. De overige aandelen zijn in handen van de voormalige eigenaren van Barter Your Business, het netwerk dat collega Greg Prizmic in Haarlem opzette. Wij namen dat netwerk begin dit jaar over en een deel van de verkoopprijs bestond uit aandelen.

Belangrijke toevoeging: direct na de aandelen emissie, treden Edgar en ik als bestuurder van de stichting terug. Het bestuur wordt dan overgenomen door de Raad van Toezicht, evt. aangevuld met nog 1 a 2 personen. Edgar wordt directeur van de stichting – die we dan tevens hernoemen in the Qoin Foundation.

In dit diagram is nog niet de coöperatieve vereniging opgenomen die n.a.v. deze campagne mede-eigenaar van TradeQoin bv wordt. 

Ik vertrouw erop dat daarmee al je vragen over de structuur van de Qoin groep voldoende beantwoord zijn.

Het personeel gaat in principe over naar Qoin BV, de moedermaatschappij. Het kan zijn dat het TradeQoin personeel in dienst komt van TradeQoin bv of dat we een andere structuur kiezen. Dit is afhankelijk o.a. van de adviezen van onze accountant en advocaat.

Het loonhuis van Qoin is behoorlijk modest. Personeel heeft een eerlijk maar geen riant salaris. We hebben geen pensioenregeling of luxe andere ornamenten. Bovendien wordt er heel hard gewerkt en ook veel overgewerkt. Dat belonen we met aandelen in Qoin BV.

 • Rob van Hilten
 • Posted about 7 years ago