Idea-equity-label
Equity
This is an equity investment opportunity. Through equity crowdfunding you can invest in a start-up or small business and profit from growth in the value of the business.
Billboard_tq-image-symbid-770x433 Play
Medium_thumb_rob1
Rob van Hilten team 5
Rob van Hilten Amsterdam, NL

No longer in business TradeQoin

TradeQoin is de digitale munt voor slimme ondernemers. Help jij mee om het MKB sterker te maken?

$58,221 gefinancierd
100%
$58,221
Minimum doelbedrag
6.3%
Aandelen
Small_thumb_rob1 No longer in business TradeQoin
INNER CIRCLE

Wat is TradeQoin?

TradeQoin is de digitale munt voor het MKB. TradeQoin-ondernemers doen zaken met elkaar. Binnen het TradeQoin-netwerk betalen zij voor elkaars producten en diensten in TradeQoin. Dat levert ze een nieuwe klantenkring op, maar ook meer winst en meer omzet – zonder euro’s uit te geven. En dat is fijn, in een tijd waarin het voor veel MKB’ers bikkelen is. De concurrentie met grote bedrijven is sterk en van de bank krijg je steeds minder makkelijk een lening.
Commercieel en maatschappelijk

TradeQoin is een commercieel bedrijf met een maatschappelijk doel. Wij geloven dat het voortbestaan van kleine winkels en lokale bedrijvigheid leidt tot een fijner, veiliger leefomgeving en een duurzamer wereld. TradeQoin is daarmee een mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemerschap.
Al 200 TradeQoin-bedrijven

Er zijn inmiddels rond de 200 bedrijven bij TradeQoin aangesloten. Met name in de regio Amsterdam - Haarlem – Alkmaar – Hoorn worden veel transacties gedaan. Elders in Nederland werken we, samen met onze partners, aan het opstarten van nieuwe TradeQoin-communities.


 

Voorbeelden van onze TradeQoin-ondernemers zijn: een bloemenwinkel, timmermannen, catering, een drukkerij, hotels, glazenwassers, een communicatiebureau en schoonmaakbedrijven.
TradeQoin: mede mogelijk gemaakt door…

TradeQoin is een initiatief van – Agency for Community Currencies. Qoin is expert als het gaat om onafhankelijke betaalsystemen. Qoin is betrokken bij zo’n 25 geldsystemen wereldwijd en levert hiervoor kennis, advies en software. Daarnaast focust Qoin steeds meer op eigen programma’s. TradeQoin is daarvan een belangrijk voorbeeld.

TradeQoin is gefinancierd uit eigen middelen en met investeringen van Stichting DOEN (Nationale Postcode Loterij), de Europese Commissie en drie crowdfundingcampagnes.
Jij als investeerder

Het gaat goed met TradeQoin. Maar we willen meer, groter, verder. Ons doel is om in 2017 750 deelnemers te hebben, die jaarlijks ter waarde van ongeveer 4,5 miljoen euro zaken met elkaar doen. TradeQoin zelf is dan winstgevend.

Om deze doelen te bereiken hebben we geld nodig. In totaal € 250.000. Qoin investeert hiervan €150.000 zelf. We vinden het belangrijk dat ‘the crowd’ ook bij TradeQoin betrokken is. Daarom deze Symbid campagne. Je kunt al vanaf € 20,- investeren in TradeQoin. Vanaf een bedrag van € 200,- krijg je een gratis TradeQoin-lidmaatschap of een TradeQoin-pas met saldo.
Vanaf €200


 • Particulier: Pre-paidkaart t.w.v. 50 TQ, geactiveerd in 2015

 • Ondernemer: 1 jaar gratis lidmaatschap • Vanaf € 1.000 • Particulier: Pre-paidkaart t,w,v, 150 TQ, geactiveerd in 2015

 • Ondernemer: 2,5 jaar gratis lidmaatschap • Vanaf € 5.000 • Particulier: Pre-paidkaart t.w.v. 500 TQ, geactiveerd in 2015. Collectors pakket Community Currencies.

 • Ondernemer: 5 jaar gratis lidmaatschap, Collectors pakket Community Currencies. • En wat krijg jij van ons?

  Door in TradeQoin te investeren word je aandeelhouder. Op het moment dat wij winst maken, deel jij daarin. We zijn er op gericht om het voor je mogelijk te maken in 2018 je aandelen tegen een heel goede prijs te verkopen.
  Voor meer informatie kun je op deze site ons investeringsvoorstel lezen. Of, download het hier. Heb je vragen of wil je ons liever ‘live’ spreken? Bel dan naar 020 717 35 05

  Business Concept

  TradeQoin is een betaal- en handelsplatform gericht op het versterken van de marktpositie van MKB ondernemers. TradeQoin klanten betalen elkaar in TradeQoin; de digitale munt die uitsluitend in het gebruikersnetwerk kan worden verdiend en besteed. TradeQoin is in de praktijk een extra interne markt waar de gebruikers nieuwe klanten en leveranciers vinden. De gebruikers werven nieuwe klanten, besparen euro’s en hebben toegang tot extra krediet.

  Eén TradeQoin heeft de waarde van één Euro en kan niet omgewisseld worden voor Euro’s. Voor de wet is TradeQoin geen geld, maar een verrekensysteem. Dat biedt grote voordelen: TradeQoin kan daardoor geld verstrekken waar banken dat niet kunnen. Zo ontstaat er een markt die er zonder de TradeQoin niet zou zijn. De dekking van de TradeQoin is gebaseerd op de mogelijkheid van deelnemende bedrijven om producten / diensten te leveren aan andere deelnemers. Over alle transacties in TradeQoin moet gewoon in Euro’s belasting worden betaald. In de administratie is TradeQoin slechts een extra bankrekening.


  Waarom? 

  Het aanzicht van de aarde verandert snel. De wereld is één grote gemeenschap geworden, waarin grote bedrijven steeds meer domineren. Wij geloven in een samenleving waarin een goede balans is gevonden tussen mondiale en lokale belangen, ook wel glocal genoemd. Er zijn naast de mondiale economische structuur ook lokale structuren nodig; een mark en een geldsysteem, gebaseerd op reële waarden van echte bedrijven uit die regio, waarbij gericht gestuurd wordt op dichtbij, diversiteit, werkgelegenheid, veerkracht en duurzaamheid.


  TradeQoin is expliciet ontworpen om bij te dragen aan die veerkrachtige en winstgevende economie waarin mensen, culturen en ons ecosysteem kunnen floreren. 


  Ons financiële systeem is toe aan een grote transformatie. Het is door zijn explosieve groei en misbruik instabiel geworden en dient de samenleving niet meer. Nieuwe financiële initiatieven worden geïntroduceerd zoals bijvoorbeeld crowd funding, krediet unies en broodfondsen. Bitcoin trekt veel aandacht. TradeQoin vindt zijn basis in ruim 100 jaar wetenschappelijke theorievorming en lang bewezen succesvolle programma’s.


  TradeQoin richt zich op het MKB. Deze sector staat onder grote druk en is toe aan nieuwe oplossingen; de concurrentie van grote spelers en het internet is moordend en banken financieren steeds minder makkelijk werkkapitaal. TradeQoin biedt MKB ondernemers ‘nieuwe kansen in roerige tijden’.


  De dienst

  TradeQoin BV ontwikkelt en beheert de web portal, werft actief deelnemers, bemiddelt tussen vraag en aanbod en organiseert handelsbijeenkomsten. We hebben een persoonlijke relatie met de ondernemers en samen realiseren we inkopen en extra verkopen bij de aangesloten deelnemers. Deelnemers betalen 5% per transactie (waarvan 4% bestemd is voor TradeQoin en 1% voor het stabiliteitsfonds) en (na 3 transacties) € 25,- per maand.


  Het bedrijf

  TradeQoin is onderdeel van de Qoin groep. TradeQoin en haar moeder Qoin bv zijn momenteel voor 100% eigendom van de oprichters en directe medewerkers. 

  TradeQoin is gebaseerd op het (commerciële) succes van soortgelijke netwerken internationaal. Er zijn wereldwijd ruim 800 programma’s, waarbinnen meer dan 400.000 bedrijven, voor ongeveer 50 miljard US dollar per jaar met elkaar zaken doen. Zie voor de branche organisatie irta.com of voor soortgenoten wir.ch en bartercard.com. TradeQoins’ moederbedrijf Qoin kent deze sector als geen ander: als consultant en softwareleverancier is zij betrokken bij meer dan 25 soortgelijke programma’s in 10 landen. Een korte toelichting over TradeQoin vs andere digitale munten - waaronder Bitcoin - tref je hier


  Door het huidige economische en financieringsklimaat is er onder het MKB bedrijfsleven grote vraag naar nieuwe dienstverlening op het gebied van marktontwikkeling, klantenbinding en werkkapitaal. TradeQoin speelt naadloos in op deze behoefte. De Nederlandse markt bestaat uit meer dan 600.000 MKB ondernemingen. Naast TradeQoin zijn er slechts twee andere netwerken van ongeveer gelijke grootte. O.b.v. goede business intelligence, achten we de kans dat de concurrentie gaat versnellen verwaarloosbaar. De toegang barrière voor echte nieuwe spelers is ronduit “hoog” te noemen. 


  TradeQoin is op 20 maart jl. formeel van start gegaan en is volledig operationeel en repliceerbaar. Er zijn op dit moment meer dan 200 bedrijven aangesloten, voornamelijk gevestigd in de driehoek Amsterdam – Haarlem – Alkmaar. Rond de 50 deelnemers zijn gevestigd in de Achterhoek. Deelnemers komen uit zeer uiteenlopende branches:, accountancy, advocatuur, ICT, horeca, mobiliteit, marketing & communicatie, bedrijfs- & kantoorinrichting, zalenverhuur, etc.

  Communities

  TradeQoin communities worden opgezet in regio’s waarin minimaal 25.000 bedrijven zijn gevestigd. Elke community kan zijn eigen dynamiek en identiteit (white label) hebben. Alle communities kunnen met elkaar zaken doen. Elke community is georganiseerd in een onafhankelijke coöperatie, in eigendom van de lokale deelnemers. Een community wordt stabiel en financieel zelfstandig als in 2 tot 3 jaar 600 tot 1.000 bedrijven instappen. TradeQoin BV beheert de communities voor de deelnemende bedrijven.


  Uitrol partners

  De ontwikkeling van communities doen wij in nauwe samenwerking met sterke strategische partners. Deze partners hebben een direct belang bij regionale economische ontwikkeling en zoeken naar nieuwe instrumenten om de regio te versterken; business clubs, economic development boards, accountants en business clubs als bijv. Meer Business en BNI. Andere partners hebben al een vertrouwelijke relatie met ondernemers over de ontwikkeling van hun bedrijf; accountants, boekhouders, verzekeringsmaatschappijen en banken. Partners investeren gemeenschappelijk in de ontwikkeling van een TradeQoin Community. Momenteel wordt vormgegeven aan regionale partnerschappen in Den Haag, Rotterdam, Groene Hart, Friesland, Zeeland en Limburg.


  Plan van Aanpak

  • De focus ligt in eerste instantie op de doorontwikkeling van de community Amsterdam. Het partnerschap wordt verder uitgebouwd met sterke schouders in de regio, zoals Amsterdam Economic Board, business clubs en accountants.
  • Om het netwerk te versterken, een vertrouwensbasis en bekendheid te realiseren, investeren we in de persoonlijke relatie met onze klanten. Op basis van concrete inkoopbehoeften onder de klanten, zullen nieuwe bedrijven worden geworven.
  • Terwijl het netwerk zich doorontwikkelt, komt de focus steeds meer te liggen op online activiteiten. De webportal zal worden doorontwikkeld met onder meer uitgebreide uitvraag en analyse van inkoopbehoeften, automatische matchmaking, SEO en gerichte SEA. Onze eigen NFC-betaalterminal (op basis van Android) komt nog in 2014 gereed.
  • TradeQoin blijft zichtbaar in de media. We zullen hier actief op blijven aansturen.
  • TradeQoin zal haar social media-aanwezigheid blijven uitbouwen op Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube.
  • We worden regelmatig benaderd door mogelijke partners voor de lancering van communities in regio’s door heel Nederland. We investeren proactief in krachtige en serieuze partnerschappen. Uitgangspunt is dat wij in de lead zijn hoe de community vorm te geven en te bemensen.

  2013 en 2014

  De ontwikkeling en lancering van TradeQoin is financieel mogelijk gemaakt door een investering van Qoin, stichting Doen (Nationale Postcode Loterij), de Europese Unie en een drietal crowdfundingcampagnes. Totale omvang van de gedane investering is eind 2014 ongeveer 600 duizend euro.


  2015 – 2017

  TradeQoin heeft de ambitie om snel te groeien. We hebben daar een ambitieus bedrijfsplan voor ontwikkeld waarin we teven de consument betrekken. De realisatie van deze business case vergt een grote investering die we niet in een keer gerealiseerd krijgen. Daarom dat we ons vooralsnog volledig richten op de uitbouw van de community ‘Groot Amsterdam’.We zijn er op gericht om deze community zich te laten ontwikkelen zoals beschreven in de attachments op deze site.


  Terwijl deze business case wordt gerealiseerd, zal het moederbedrijf Qoin er op gericht zijn om additionele financiering te realiseren, om het ambitieuze bedrijfsplan uit te voeren. Zodra de financiering daarvan rond is, zal deze in TradeQoin BV worden ingebracht d.m.v. een aandelen emissie.


  Investeren?

  Op basis van een recente Equidam-waardering achten we het bedrijf voor het voorliggende scenario op dit moment ongeveer € 747.000 waard (pre-money valuation). Om onze plannen te realiseren verkopen we nu 6,3% van de aandelen van TradeQoin BV tegen € 50.000. Het totaal benodigde kapitaal voor deze business case (a € 230.000) zal in verschillende tranches gedurende 2014 en 2015 bijeen worden gebracht door crowdfunding, subsidies en enkele informal investors en/of een investeringsmaatschappij. TradeQoin wordt zo gemanaged dat er geen kosten worden gemaakt waarvoor geen financiering beschikbaar is. Het verder benodigde werkkapitaal zal geleend worden. 


  Exit

  Investeerders zal in principe in 2018 een exit worden geboden, door middel van een aandelenuitgifte.