Bar_telemetronics

Technofonds Flevoland

- , AX

Technofonds Flevoland

MKB & Technofonds Flevoland Als bedrijven starten of groeien is er behoefte aan kapitaal. Maar ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producte...

MKB & Technofonds Flevoland

Als bedrijven starten of groeien is er behoefte aan kapitaal. Maar ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producten ontwikkelen is extra geld nodig. Beide fondsen nemen deel en investeren in innovatieve en ambitieuze startende en doorstartende ondernemingen in de regio Flevoland tot maximaal € 300.000. Participatie vindt altijd plaats in een combinatie van aandelenkapitaal en marktconforme geldleningen.

MKB & Technofonds heeft als opdracht de regionale, Flevolandse economie te stimuleren. Daarom is groei in werkgelegenheid voor ons een belangrijk speerpunt. Daarvoor worden middelen ingezet die verkregen zijn van Europese Unie, regionale- en rijksoverheden en de Flevolandse Rabobanken.

Resized_zakenfestival_054_pagina_pariticpatie

De proposities die worden geaccepteerd binnen de Groep op Symbid zullen voldoen aan dezelfde voorwaarden als voor het fonds, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

Investeringscriteria: Beide fondsen hanteren gelijke criteria.

De eerste financiering kan maximaal € 300.000 bedragen. Gelet wordt op de financiële haalbaarheid van het product, haalbaarheid in de markt, groeimogelijkheden van het bedrijf/product, managementkwaliteiten directie, exitmogelijkheden, werkgelegenheid voor de regio Flevoland, passendheid binnen de bestaande portfolio.

Er wordt alleen geïnvesteerd in bedrijven die zich vestigen of zich gevestigd hebben in de regio Flevoland. Voor Technofonds is daarnaast de gemeente Zeewolde uitgesloten van investering. De bedrijfstakken waarin de fondsen niet investeren zijn: bedrijven die zich bezighouden met verbetering en marktbewerking van agrarische- en visserijproducten, horeca, detailhandel en consumentgerichte bedrijven. Omdat de fondsen alleen nieuwe investeringen financieren worden schuldsaneringsaanvragen afgewezen.